Nieuws

Verzekeraars kiezen voor obligaties en private beleggingen

Verzekeraars zijn positief over beleggingskansen, maar richten hun portefeuilles toch schokbestendiger in, zo stelt BlackRock vast. Een paradox?

Verzekeraars die wereldwijd actief zijn, blijven positief over de beleggingsvooruitzichten op de korte termijn. Zij verwachten voor 2022 ook geen wereldwijde recessie. Desondanks maken zij hun portefeuilles schokbestendiger, zo blijkt uit onderzoek van BlackRock.

De assetmanager sprak met 360 verzekeringsprofessionals die samen een beheerd vermogen van zestien biljoen dollar vertegenwoordigen. Het onderzoek heeft de logisch naam Re-engineering for resilience gekregen.

Niet-gecorreleerde beleggingen in private markten en obligaties zijn op dit moment de twee populairste assetcategorieën die verzekeraars inzetten om de portefeuilles robuuster te maken. Real assets en private equity zijn favoriet. Het overgrote deel (83%) van de verzekeraars acht het nog steeds mogelijk is om alpha te generen op de vastrentende markten, met name door rente-, obligatie- en liquiditeitsrisicoposities aan te houden.

Het kooplijstje van verzekeraars

raex

 

Behoudend duurzaam

In vergelijking met vorig jaar zegt twee derde van de verzekeraars meer duurzame overwegingen te willen integreren in hun beleggingsproces. Dit is vooral het geval onder in de VS gevestigde verzekeringsmaatschappijen. Toch vindt ook meer dan twee derde van de respondenten dat het integreren van ESG deels ten koste gaat van andere beleggingsdoelen.

Uit data blijkt ook dat de focus blijft liggen op avoid in plaats van advance ESG-strategieën. Ofwel, ESG wordt niet zo zeer ingezet om de rendementskansen te verbeteren, maar om de risico's te beperken. Dat leidt natuurlijk ook tot outperformance.

ESG wordt duidelijk belangrijker

raex

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?