Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Vijf redenen om actief te beleggen in groene obligaties

NN Investment Partners ziet vijf redenen waarom actief management belangrijk is bij het selecteren van de juiste groene obligaties en waarom dit bijdraagt aan zowel een hogere impact als aan een beter risico-gecorrigeerd rendement.

Hoe groen is groen? Een vraag die ook relevant is voor groene obligaties, ondanks de ideologisch klinkende naam. Het gaat hier om self-labelled-instrumenten, waardoor het vaak moeilijk is om te bepalen hoe de opbrengsten gebruikt zullen worden.

Wij zien vijf redenen waarom actief management belangrijk is bij het selecteren van de juiste groene obligaties en waarom dit bijdraagt aan zowel een hogere impact als aan een beter risico-gecorrigeerd rendement.

 1. Mogelijkheden om controversiële groene obligaties uit te sluiten
  Niet-gereguleerde etiketteringspraktijken op de markt voor groene obligaties in combinatie met een inconsistente beschikbaarheid van data, leiden tot een klimaat waarin emittenten kunnen profiteren van een veranderend speelveld voor groene obligaties. Sommige ondernemingen geven groene obligaties uit zonder dat zij ook maar enige intentie hebben om duurzaamheidsproblemen via hun kernstrategie aan te pakken. Het geld dat via groene obligaties wordt opgehaald kan weliswaar gebruikt worden voor duurzame projecten, maar er is nog steeds sprake van structurele wrijving tussen de manier waarop een bedrijf zich profileert op de markt voor groene obligaties, en hoe groen het in werkelijkheid is. Dit is iets waardoor beleggers vaak misleid kunnen worden.

 2. Hogere mate van betrokkenheid
  In tegenstelling tot hun passieve tegenhangers werken actieve beleggers proactief samen met emittenten van groene obligaties. In deze manier komen we meer te weten over een emittent en zijn bedoelingen, voordat we deze een groen of niet-groen label geven. Onze betrokkenheid stelt ons ook in staat om huidige en potentiële emittenten te adviseren over de beste marktpraktijken om hun duurzaamheid verder te verbeteren. In de eerste helft van 2019 had NN IP 40 uitgevende instellingen in dienst die in negen verschillende sectoren over de hele wereld actief waren We zijn ook blij dat we de inspanningen van het bedrijfsleven om duurzamer en transparanter te worden in onze rapportage terugzien.

 3. Gedetailleerde impactrapportage en grotere transparantie
  Regelmatige en transparante rapportage is een steeds krachtiger hulpmiddel bij groene obligaties. Naast het berekenen van de vermeden CO2-uitstoot per geïnvesteerde een miljoen euro, houden we bij of bedrijven hun uitgifte van groene obligaties afstemmen op de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN, die een cruciaal hulpmiddel zijn bij het aanpakken van wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Emittenten van groene obligaties hebben echter alleen een vrijwillig aangegane verplichting om te rapporteren over hun bijdrage aan het klimaatverandering. Als gevolg hiervan zijn passieve fondsaanbieders dan ook niet verplicht om deze aspecten te beoordelen.

  NN IP green bonds 4. Lagere transactiekosten
  Het is duidelijk dat actief beheer hogere kosten met zich meebrengt omdat er meer middelen nodig zijn om een grondige due diligence-procedure uit te voeren met betrekking tot de kernwaarden van emittenten en de projecten die zij willen financieren. Maar als het gaat om de rebalancing van portefeuilles, kunnen actieve fondsbeheerders daarbij financiële voordelen halen. Ze kunnen inschrijven op nieuwe emissies terwijl passieve beleggers moeten wachten tot de obligatie op de secundaire markt gebracht wordt en deze vervolgens moeten kopen als het onderdeel wordt van de benchmark. Dit bespaart transactiekosten (die zijn er niet op de primaire markt) en stelt actieve beleggers in staat om aantrekkelijke emissies te kopen voordat hun passieve collega's erin kunnen beleggen.

 5. Minder geconcentreerde posities
  Indexen hebben de neiging om meer gewicht te geven aan grote leners in de obligatiemarkt. Zo zijn in Frankrijk gevestigde emittenten goed voor bijna 31% van de MSCI Euro Green Bond Index, waarvan 12,5% kan worden toegeschreven aan één emittent – de Republiek Frankrijk. Dit beperkt de keuze van fondsaanbieders die aan een benchmark vastzitten. Actieve beleggers kunnen selectief zijn en hebben een weloverwogen visie op beleggingen, zowel vanuit een principieel als een ESG-perspectief. Dit stelt hen in staat om meer gediversifieerde en minder geconcentreerde portefeuilles samen te stellen en zich te richten op die obligaties die het hoogste rendement en impactpotentieel bieden.

Kortom, een actieve benadering van beleggen in groene obligaties loont. 

Dit artikel is geschreven door Bram Bos.

 


 

Lees meer

De impact van het coronavirus