Nieuws

Wat zijn voorbodes van een recessie?

De arbeidsmarkt biedt de beste indicatoren, maar ook tegenvallende IPO's en dalende vrachtprijzen zijn veelzeggend.

Duitsland bevindt zich waarschijnlijk in een technische recessie, maar onze oosterburen zijn gelukkig een uitzondering. In Nederland loopt het als een trein. Frankrijk is dit jaar opgebloeid. Zelfs de Brexiters koersen dit jaar af op een groei boven de 1%. Alles koek en ei dus?

Financieel-journalist Erik Sherman is sceptisch. Het recessiegevaar lijkt weliswaar afgeweerd door een serie renteverlagingen, maar dat is tijdelijk.

Sherman's blik is vooral gericht op de VS, waar de economie nog een stuk harder groeit dan in Europa. En zelfs daar ziet hij een aantal signalen die duiden op barre tijden.

68% van het bbp

Verreweg het belangrijkste is de arbeidsmarkt. In de Verenigde Staten is de consument door de jaren heen steeds belangrijker geworden voor het wel en wee van de economie. In 1980 waren consumptieve uitgaven nog verantwoordelijk voor 61% van het bbp.

Inmiddels is dat opgelopen tot ongeveer 68%. Met andere woorden, als het goed gaat met de consument dan gaat het meestal ook goed met de economie.

Op het eerste gezicht lijkt hier geen vuiltje aan de lucht. De detailhandelsverkopen lagen in september 4,1% hoger dan in september 2018. De werkloosheid zit al maanden rond het dieptepunt van 3,5%. En het consumentenvertrouwen is hoog.

Trend niet onze vriend

Maar als er wat nauwkeuriger naar de cijfers wordt gekeken, dan is de trend eerder de andere kant op. Neem het consumentenvertrouwen, dat met een indexscore van 125 weliswaar nog altijd hoog is, maar in september was wel sprake van een daling van 9,2 punten. En dat nadat augustus ook al negatief was.

Bij de detailhandelsverkopen geldt hetzelfde beeld: In een vergelijk van jaar-op-jaar ziet het er goed uit, maar bij een maand-op-maand vergelijk is er sprake van een dalende trend.

De werkloosheid is relatief stabiel, maar ook daar is de dalende trend verdwenen. De geschiedenis wijst uit, zo zegt Sherman, dat dit vaak een voorbode is van een recessie. Eerst zijn de werkloosheidscijfers een aantal maanden stabiel, dan volgt een stijging en heb je de poppen aan het dansen. Goede voorbeelden hiervan waren 1980, 1989, 2000 en 2007.

Gewerkte uren

Een andere indicator die beleggers goed in de gaten moeten houden (nu nog redelijk goed in de VS) is het aantal gewerkte uren. Mensen worden namelijk meestal niet gelijk ontslagen als het wat minder gaat, maar er is wel minder werk. 

Ten slotte is de beste indicator waarschijnlijk nog altijd het aantal banen in de industrie. Bedrijven die échte producten maken, vallen bijna altijd als eerste ten prooi aan een recessie. De dienstensector volgt later.

Gelukkig is er wat dit betreft in de VS nog weinig reden tot zorg (de trend is nog altijd positief), maar wel in Europa. Het beste voorbeeld is uiteraard Duitsland waar de industriële productie al sinds eind vorig jaar terugloopt. Nu is het land officieel in recessie.

Dry Baltic

De arbeidsmarkt is natuurlijk niet de enige indicator. Twee andere indicatoren die Sherman in de gaten houdt zijn het aantal (mislukte) IPO’s en het goederenvervoer.

In beide gevallen ziet het er niet best uit. Problematische IPO’s van bijvoorbeeld Lyft en Uber zijn wat hem betreft een teken aan de wand. En bij de vervoersindicatoren is de veel bekeken Baltic Dry Index (prijsindex voor vervoer van bulkgoederen) sinds september aan een scherpe daling bezig.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's