Nieuws

EMD heeft wind mee

Obligaties uit opkomende markten doen het de laatste tijd goed. Het bedaren van het handelsconflict tussen de VS en China is de voornaamste aanjager van deze opleving. Ook renteverlagingen van de Fed hebben een positief effect, schrijft BlackRock Investment Institute.

In het nieuwste marktcommentaar van BlackRock Investment Institute wordt een lans gebroken voor obligaties uit de opkomende markten. Die presteren dit jaar bijzonder goed, zowel genoteerd in harde als in lokale valuta's, en daar komt niet snel een einde aan, zo verwachten de rekenmeesters van BlackRock.

BlackRock zelf heeft een duidelijke voorkeur voor EMD in lokale valuta. Die bieden de beste rendementskansen.

"Het versoepelende beleid van de Fed heeft ertoe geleid dat lokale valuta van opkomende markten zich hebben hersteld ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het is een trend die zich waarschijnlijk zal doorzetten." Ook recente kapitaalinjecties hebben voor een verzwakking van de dollar gezorgd.

De renterichtingen zijn duidelijk

raex

Kleine kans recessie

Maar obligaties uit opkomende markten floreren niet alleen als de dollar in waarde daalt. De economische situatie speelt natuurlijk ook mee. Obligatiebeleggers zitten niet op defaults te wachten.

Over die economische situatie is BlackRock hoopvol gestemd. "Hoewel de productievertraging in Azië een negatieve invloed heeft op de economische groei van de opkomende markten, blijft de consumentensector daar sterk. Mede hierdoor achten wij de kans op een vertraging of recessie in opkomende markten klein."

Lees ook: Obligaties opkomende markten presteren structureel beter dan aandelen opkomende markten

Ook het IMF verwacht dat opkomende markten in 2020 gaan groeien, een visie waar BlackRock zich bij aansluit.

Boodschappenlijstje

BlackRock geeft de voorkeur aan EMD’s in lokale valuta zonder blootstelling aan China, omdat daar de groei verder kan vertragen door de handelsspanningen. Aantrekkelijker zijn volgens BlackRock obligaties uit Latijns-Amerikaanse landen, zoals Brazilië en Mexico, en landen die niet rechtsreeks last hebben van de spanningen tussen de VS en China, zoals India.

"Onderzoek wijst uit dat handelsonzekerheid in het verleden steeds heeft geleid tot aandelenrisico's en tot een verhoogde vraag naar staatobligaties van ontwikkelde landen. Handelsspanningen hebben de grootste weerslag op de meeste Aziatische economieën vanwege hun verbinding met China."

Risico's

In de visie van BlakcRock wordt geen rekening gehouden met een significante stijging van de dollar. De vermogensbeheerder rekent erop dat de Amerikaanse munt ook volgend jaar op hetzelfde niveau blijft.

Ook zijn additionele negatieve effecten van gewapende conflicten, politieke problemen en economische malheur niet in de analyse meegenomen.

"Tot nu toe hebben opkomende markten relatief weinig last gehad van de conflicten in het Midden-Oosten, Turkije en een economische crisis in Argentinië, maar dit kan snel veranderen, afhankelijk van hoe deze scenario’s zich verder ontwikkelen."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus