Nieuws

Duitsland is wederom de zieke man van Europa

Duitsland is volgens Pimco door zijn grote afhankelijkheid van de export alweer de zieke man van Europa.

Duitsland was de laatste vijftien jaar onder Angela Merkel veranderd van de zieke man van Europa in een van de meest dynamische regio’s van de eurozone. Dat had te maken met een reeks arbeidsmarkthervormingen die Duitsland concurrender hebben gemaakt, maar ook gevoeliger voor schommelingen in de wereldhandel. En precies daarvan ondervindt ons buurland nu veel hinder.

De industrie - met de autosector voorop - ziet de orderportefeuille krimpen door verschillende handelsconflicten. In de dienstensector en bij de consument was het vertrouwen tot nog toe groot, maar ook daar zijn eerste tekenen van zwakte.

De kans op een zogenoemde technische recessie is daardoor volgens Nicola Mai van vermogensbeheerder Pimco groot. En het kan goed zijn dat die recessie voortduurt tot in 2020 als een of meerdere van de volgende factoren zich voordoen.

Vier risico's

  1. Uitbreiding van de wereldwijde handelsconflicten.
  2. Overslaan van de industriemalaise naar de dienstensector en de consument.
  3. Structurele problemen voor autoconcerns en hun toeleveranciers door de overgang naar elektrische autos.
  4. De Europese buren van Duitsland zijn ook niet erg sterk. Een crisis daar kan de situatie verder verslechteren.

Voorkeur voor langlopende obligaties

Mai heeft vanwege de zwakte van Duitsland en de eurozone een voorkeur voor obligaties met een langere looptijd.

Aan het korte eind van de rentecurve mogen beleggers niet veel meer verwachten van de Europese Centrale Bank, terwijl de lange rente van de andere kant ondersteund blijft worden door kwantitatieve verruiming en extreem lage inflatie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie