Nieuws

Professionele beleggers willen meer risico nemen

Meer dan de helft (57%) van de professionele beleggers zegt, ondanks grauwe economische vergezichten, meer beleggingsrisico's te willen nemen. Dat is de belangrijkste uitkomst van de jaarlijkse rondvraag van NN IP onder 101 institutionele beleggers.

NN IP heeft 101 institutionele beleggers gevraagd naar hun economische en beleggingsverwachtingen voor het komende jaar. De meningen zijn opmerkelijk verdeeld. Zo verwacht 26% van de ondervraagden dat de groei van de wereldeconomie gaat versnellen, terwijl 39% juist rekent op een vertraging.

Ondanks het lichte economische pessimisme wil 57% van de professionele beleggers meer risico nemen om rendement te behalen. Dat is de reden dat 51% van de ondervraagden de allocatie naar aandelen verwacht te verhogen. 

Vergeleken met hetzelfde onderzoek een jaar geleden is de risicobereidheid duidelijk gestegen. Vorig jaar verwachtte 32% van de ondervraagden nog dat hun risicobereidheid zou toenemen, tegen 48% die de beleggingsrisico's juist wilde afbouwen. 

Ewout van Schaick (foto), hoofd Multi-asset bij NN Investment Partners: “Het is begrijpelijk dat het beleggerssentiment over de wereldwijde economische groei verdeeld is, omdat de vooruitzichten ook vrij binair zijn. Hoe gaat het verder met de handelsoorlog tussen de VS en China? Krijgen we een Brexit? De vertraging van de wereldwijde groei in 2019 is voornamelijk het gevolg van een verhoogd politiek risico dat het ondernemersvertrouwen en de kapitaaluitgaven dempt. Tot dusverre hebben centrale banken de invloed van deze langzamere groei op de markten kunnen beperken, maar de effectiviteit van het monetaire beleid neemt af en verdere versoepeling kan zelfs de economie schaden.


Er is nog altijd geen alternatief

Dat professionele beleggers, ondanks hun niet al te optimistische economische verwachtingen, wel meer risico willen nemen, wijdt Van Schaick aan het ontbreken van een alternatieve strategie. 

“De rendementen op staatsobligaties zijn extreem laag - in veel Europese landen negatief - en de spreads op veiligere bedrijfsobligaties zijn niet veel hoger. Dit betekent dat beleggers meer risico moeten nemen om hun rendementsdoelstellingen te kunnen halen. Aangezien de meeste momenteel slechts bescheiden toewijzingen aan aandelen hebben, kunnen we verwachten dat er sterkere stromen naar deze activaklasse zullen komen.

NN IP zelf houdt het kruit nog droog. Zolang handelsconflicten, Brexit en andere politieke onzekerheden de markt overschaduwen, en er geen aanwijzingen zijn dat de wereldeconomie weer op stoom komt, ziet Van Schaick geen reden om meer risico's te gaan nemen.

Overigens drijft de huidige low-yieldomgeving professionele beleggers niet alleen in aandelen. Velen zijn beperkt in de hoeveelheid aandelenrisico die ze kunnen of willen nemen. "De zoektocht naar rendement zal geldstromen blijven stimuleren naar producten met hogere risico's, zoals schulden van opkomende markten en minder liquide alternatieven zoals hypotheken," merkt van Schaick op. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen