Nieuws

Aegon AM: Kredietwaardige euroschuld verliest zeker

Aegon AM schets in de nieuwste vijfjaarsvooruitblik een positief en een negatief scenario. Rendementen van risicovolle assets kunnen alle kanten uitschieten. Voor obligaties is de uitkomst minder onzeker.

Positief scenario

In het positieve scenario blijft de groei volgens Aegon AM in de komende jaren dicht bij het huidige niveau. Dit scenario zal waarschijnlijk werkelijkheid worden als het handelsgeschil tussen de VS en China niet verergert en de verzwakking in de industriesector niet aanhoudt.

Als er geen negatieve schokken optreden, kan de economische cyclus de komende jaren aanhouden. Het wereldwijde monetaire beleid zal de groei op korte termijn blijven ondersteunen.

De verwachte rendementen op vastrentende beleggingen zullen dit positieve scenario relatief laag zijn, met iets hogere rendementen voor hogere risicocategorieën binnen de vastrentende ruimte. Aandelen zullen ongeveer in lijn presteren met historische gemiddelden.

Negatief scenario

In het negatieve scenario zullen de negatieve effecten van de handelsonzekerheden het vertrouwen van de consument en de beleggingskanalen schaden, aldus Aegon AM. Zoiets als Brexit zal, naast het veroorzaken van een toename in de productieverzwakking, ook doorwerken in de bredere economie.

De arbeidsmarktverzwakking zal zich verspreiden en de sterke werkgelegenheidstrend zal eindigen. Centrale banken zetten tengevolge van de zwakke economische gang van zaken de monetaire versoepeling door. De Federal Reserve is daarbij het best gepositioneerd om de vertraging tegen te gaan. Dit resulteert in relatief lage rendementen voor de meeste vastrentende activa.

De activa met een hoger risico zullen worden geherwaardeerd, wat voor de meeste aandelencategorieën een negatief rendement zal opleveren.

Uitkomst

Uitgaande van een mix van het positieve en negatieve scenario, valt er voor beleggers weinig te halen in de Europese obligatiemarkt. Alles met een hoge creditrating levert een negatief rendement op.

Europese high yield-obligaties bieden nog wel goede kansen, denkt Aegon AM, al houden de verwachte positieve rendemten (niet hoger dan 2%) zeker niet over. Binnen de obligatiemartk verwacht Aegon AM zekere positieve rendementen voor Nederlandse hypotheekleningen en staatsobligaties opkomende markten. 

Wat betreft risicovolle beleggingen, zoals aandelen en grondstoffen, kan het alle kanten uitgaan. De verwachte rendementen liggen tussen -5% en +5% in. Beursgenoteerd vastgoed biedt meer zekerheid. Dat heeft zeker een positief rendement, al zal dat ook niet veel zijn.

raex

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus