Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Professionele beleggers prefereren dure aandelen en verre schuld

Wie de adviezen van professionele beleggers opvolgt, koopt Amerikaanse aandelen, overweegt de sectoren defensieve consumentengoederen en gezondheid, en kiest voor het obligatiegedeelte in de portefeuille alleen voor schuld uit de opkomende markten.

De assetallocatieconsensus op basis van rapporten van 57 assetmanagers - die samen 30 biljoen dollar onder beheer hebben - blijft risicomijdend. De lichte voorkeur voor cash blijft ook deze maand in stand.

Nieuw is dat grondstoffen na cash het meest favoriet zijn. Het percentage positieve aanbevelingen nam afgelopen weken met 10% toe tot 24,4%. Voor vastgoed nam het percentage koopaanbevlingen iets af.

Bij aandelen zijn de koopadviezen (28,5%) en verkoopadviezen (28,5%) keurig in evenwicht. Dat kan niet worden gezegd van obligaties. Bijna de helft van de beleggingshuizen (48,9%) is negatief. Slechts 24,4% beveelt obligaties aan, iets minder dan een maand geleden.

Grondstoffen stijgen met stip

raex

Regio-allocatie: Amerikaanse aandelen aan kop

Amerikaanse aandelen staan opnieuw op overwegen. Dat is vooral het gevolg van een daling van het percentage negatieve adviezen (van 26,9% naar 22,6%). Het percentage koopadviezen blijft op 43,4% staan.

De overige vier regio’s behouden hun neutrale weging. Pacific exclusief Japan daalt van de eerste naar de tweede plaats, terwijl Europa de laatste plaats overneemt van Japan, dat een plaatsje is geklommen.

Over Pacific (zonder Japan) is het beeld per saldo gelijk gebleven. Tegenover een stijging van de negatieve aanbevelingen (van 6,45% naar 10%) staat een stijging van de koopaanbevelingen (van 22,58% naar 26,67%). 

Over aandelen uit de opkomende markten wordt iets positiever geoordeeld. Het aantal neutrale aanbevelingen steeg van 38,89% naar 45,28%, terwijl de aanbevelingen om te onderwegen daalden van 27,78% naar 22,64%.

Ook de consensus over Japan wordt positiever. De aanbevelingen voor een overweging stegen van 20% naar 25,49%. De negatieve aanbevelingen daalden licht tot 23,53%.

Hoe anders is het beeld van Europa. Duitse economische malheur en de naderende Brexit maken beleggers huiverig. De negatieve adviezen stegen van 28,9% naar 33,3%, terwijl de koopadviezen daalden van 23,1% naar 17,7%.

Europese aandelen uit de gratie

raex

Sectorallocatie: Beleggers gaan voor veilig

Weinig wijzigingen deze maand in de sectorallocatie. Defensieve consumentengoederen en gezondheidszorg blijven de twee sectoren met een positieve aanbeveling. Industrie is de enige sector waarover de consensus negatief oordeelt.

De nutssector promoveert van hekkensluiter naar de zesde plaats. Dit als gevolg van zowel een stijging van het aantal positieve aanbevelingen (van 16,67% naar 25%) als een daling van de negatieve aanbevelingen (van 33,3% naar 25%).

De meningen over financials blijven opmerkelijk uiteenlopen. De verdeling over positief, neutraal en negatief is gelijk: 33,33%.

 Duurste aandelen blijven favoriet

raex

 

Creditallocatie: Beleggers zoeken het ver weg

Ook deze maand geen wijzigingen in de obligatieconsensus. Schuld uit de opkomende markten is koopwaardig, de rest niet. Een meerderheid van 53,19% assetmanagers is positief over opkomendemarktenschuld. Slechts een kleine minderheid van 4,26% ziet er niets in.

Inflatieangst is er steeds minder. Dat zien we terug in de opinies over inflation linked bonds. Het percentage koopadviezen daalde fors; van 40% naar 27,78%.

Over high yield-obligaties blijven ook in oktober de meningen sterk verdeeld: 36% is positief, 28% negatief. Wat betreft bedrijfsobligaties is het sentiment iets verbeterd. Desondanks overstijgen de negatieve adviezen nog altijd de positieve.

Over staatsobligaties waren assetmanagers al sterk negatief en zijn zij nog negatiever geworden. Het percentage positieve aanbevelingen daalde van 14,58% naar 10,64%, terwijl de negatieve aanbevelingen iets opliepen, van 70,83% naar 74,47%.

Blijf weg van staatsobligaties

raex

 

Dat leidt alles bij elkaar tot onderstaand overzicht.

raexBerekening consensus

Alpha Research inventariseert maandelijks de asset allocatie-opinies van fondsenhuizen, assetmanagers en researchpartijen van zowel de buy als sell side. Deze opinies worden door Alpha Research geactualiseerd in een database.

De meeste partijen gebruiken de categorieën overwegen, neutraal en onderwegen als aanbeveling. Respectievelijk zijn de waarden +1, 0, en -1 van toepassing. Deze waarden leiden tot een gemiddelde.

In de rapportage komen het gemiddelde en de trend van de aanpassingen aan bod om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de beleggingsopinies. 


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

De impact van het coronavirus