Nieuws

Slechts 26% obligatiebeleggers houdt rekening met ESG

Zo'n 74% van de professionele beleggers heeft geen duidelijke aanpak voor verantwoord beleggen in vastrentende waarden. Dat obligatiebeleggers niet kunnen stemmen speelt waarschijnlijk mee.

Dat is opmerkelijk: 49% van de aandelenbeleggers heeft een duidelijke aanpak voor verantwoord beleggen, terwijl slechts 26% van de obligatiebeleggers rekening houdt met ESG. Dat blijkt uit het nieuwste onderzoek van NN IP onder 290 professionele beleggers.

Uit dit onderzoek, getiteld Beleggingssentiment: Verantwoord Beleggen, blijkt ook dat nog altijd meer dan de helft (52%) van de beleggers denkt dat het integreren van ESG-factoren in beleggingsbeslissingen ten koste gaat van rendement. NN IP is er echter van overtuigd dat verantwoord beleggen juist kan bijdragen aan een beter beleggingsrendement.

Het goede nieuws: drie op de vijf (61%) professionele beleggers geeft aan in de komende drie jaar hun aanpak voor verantwoord beleggen in aandelen verder te willen ontwikkelen, terwijl 49% de procedure voor verantwoord beleggen in vastrentende waarden wil verbeteren.

Volgens Edith Siermann, Head of Fixed Income Solutions & Responsible Investing bij NN Investment Partners, is er geen reden te bedenken waarom obligatiebeleggers minder voor een duurzame aanpak zouden moeten kiezen dan aandelenbeleggers. "Wij streven ernaar om de integratie van ESG-criteria uit te breiden naar al onze vastrentende strategieën, waar relevant. In onze aanpak richten wij ons op beleggingsmogelijkheden op basis van een positieve ESG-momentum."

Maar geen stemrecht

Bijna zeven van de tien respondenten (69%) zijn van mening dat aandeelhouders duidelijke en positieve veranderingen kunnen bewerkstelligen in de ondernemingen waarin zij beleggen, terwijl 65% denkt dat dit moeilijker is voor obligatiehouders omdat zij geen stemrecht hebben.

Edith Siermann; "Het feit dat obligatiehouders geen stem hebben, is geen reden om de waarde van engagement voor vastrentende beleggers te bagatelliseren. Stemmen is slechts één van de manieren waarop beleggers het gedrag van ondernemingen kunnen beïnvloeden. Ongeacht de beleggingscategorie is engagement een belangrijk instrument om duurzame verandering te stimuleren en de meest aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden binnen de vastrentende waarden vast te stellen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?