Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Beleggen in sociale obligaties is economische welvaart bevorderen

De markt voor sociale obligaties is sterk verbonden met de ontwikkeling van de groene obligatiemarkt. Beide worden aangejaagd door de groeiende groene en sociale bewustwording en het feit dat meer beleggers kiezen voor een duurzamere aanwending van hun vermogen, zonder daarbij rendement te willen verliezen, aldus NN Investment Partners.

De laatste tijd is er op de groene obligatiemarkt een enorme groei geweest in de uitgifte van bedrijfs- en staatsobligaties, waarbij in september 2019 volgens Bloomberg een bedrag van 460 miljard euro werd bereikt. De sociale obligatiemarkt is echter veel langzamer gegroeid tot maar 29 miljard euro (ook cijfers Bloomberg). Die is vooral gestimuleerd door initiatieven van de overheid.

Vooral het aanbod van groene obligaties stijgt explosief

Bron: volgens Bloomberg (september 2019), NN Investment Partners

Concrete projecten

De belangrijkste reden waardoor het verschil in uitgiftes niet snel kleiner zal worden is dat ondernemingen geneigd zijn zich te richten op hun kernactiviteiten en die bieden meer mogelijkheden om de klimaatverandering aan te pakken.

Daartegenover staat dat overheden hun bijdrage aan de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) – die beogen een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en wereldwijd te zorgen voor vrede en voorspoed voor alle mensen – op een evenwichtiger manier moeten leveren aangezien zij hoofdverantwoordelijk zijn voor de economische en sociale ontwikkeling.

Een bijkomende factor die groene obligaties niet alleen aantrekkelijker maakt voor beleggers maar ook voor emittenten, is dat de projecten vaak concreter zijn en de impact gemakkelijker te meten is (CO2-uitstoot, afval, water), terwijl sociale factoren minder tastbaar en vaker kwalitatief van aard zijn.

Bevorderen van economische welvaart

Maar ook hier is sprake van veranderingen nu de kwaliteit van de transparantie en rapportages verbetert. We geloven dat de markt voor sociale obligaties steeds belangrijker zal worden voor het bevorderen van economische welvaart in onze samenleving.

Sociale obligaties richten zich op het maatschappelijk welzijn van een duidelijke doelgroep (dat wil zeggen de armen, kwetsbaren of werkelozen) en omvatten projecten over betaalbare basisinfrastructuur, toegang tot essentiële voorzieningen, creëren van werkgelegenheid, voedselveiligheid en sociaal-economische vooruitgang en empowerment.

Maar aangezien de aanpak van klimaatverandering ook bijdraagt aan de sociale en economische ontwikkeling, zijn sociale en groene obligaties vaak nauw verbonden. Om een voorbeeld te geven: Hoewel doelstelling elf (maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam) meer de nadruk legt op groene factoren, biedt het ook potentiële maatschappelijke voordelen.

Duidelijke richtlijnen

Sociale en groene obligaties hebben financiële kenmerken (structuur, risico en rendement) die vergelijkbaar zijn met die van traditionele obligaties. Ze kunnen ook uiteenlopen wat betreft kredietkwaliteit en looptijd en bieden een groot aanbod van verschillende rentevoeten. Aangezien ze vaak dezelfde zekerheid bieden als conventionele obligaties, is de opbrengst vergelijkbaar met die van de gewone obligaties van dezelfde emittent. Het grootste verschil zit in de aanwending van de opbrengst.

Hun taxonomieën zijn ook vergelijkbaar, met emittenten die moeten voldoen aan bepaalde toelatingscriteria zodat beleggers hen als gekwalificeerd zullen beschouwen. De meest gebruikte richtlijnen zijn de Social Bond Principles (SBP). Deze betreffen de manier waarop projecten worden geselecteerd en geëvalueerd, het gebruik en beheer van de opbrengsten en de kwaliteit van de rapportages.

Hoewel deze richtlijnen niet verplicht zijn, bevatten ze aanbevelingen voor transparantie en openbaarmaking en verduidelijken ze de aanpak van de uitgifte van sociale obligaties.

Lees meer

De impact van het coronavirus