Nieuws

Carbon footprint verzekeraars onder benchmark

Verzekeraars beleggen gemiddeld genomen minder in CO2-intensieve sectoren waardoor hun portefeuilles relatief duurzaam zijn, aldus DNB.

De carbon footprint van verzekeraars ligt onder de benchmark. Dit betekent dat verzekeraars relatief minder beleggen in CO2-intensieve sectoren en dat hun beleggingsbeleid daarmee duurzamer is dan gemiddeld, zo blijkt uit onderzoek van DNB. 

De CFP is in de periode van 2012 tot 2015 sterk gedaald en is sindsdien relatief constant is gebleven.

CFP verzekeraars 2019

Een daling kan volgens DNB worden verklaard door een daling in de gemiddelde CO2-intensiteit van de bedrijven waarin verzekeraars beleggen en/of een keuze van verzekeraars om zich in hun beleggingsbeleid meer te richten op de minder CO2-intensieve sectoren.

Rapporteren over klimaatimpact

DNB: "Vijftig banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders hebben op 10 juli het Klimaatakkoord ondertekend. Daarmee verplichten zij zich vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun beleggingen en vanaf 2022 plannen klaar te hebben die bijdragen aan een vermindering van hun CO2-uitstoot."

"Het berekenen van de carbon footprint (CFP), oftewel de CO2-voetafdruk, is een manier om de klimaatimpact van beleggingen inzichtelijk te maken. Met behulp van gegevens over individuele beleggingen is de CFP van de gemiddelde aandelenportefeuille van verzekeraars in beeld gebracht voor de periode 2012-2019."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus