Nieuws

Met Robeco ontsnappen uit het spiegeldoolhof

In de nieuwste vijfjaars-outlook heeft Robeco de rendementsverwachting van bijna alle beleggingscategorieën naar beneden bijgesteld. De reden hiervan is een (niet al te zware) recessie die tussen nu en 2024 zeker gaat plaatsvinden.

Robeco heeft zijn jaarlijkse Expected Returns (2020-2024) gepubliceerd, een rapport dat beleggers vertelt wat zij de komende vijf jaar kunnen verwachten. Volgens Robeco is een recessie ergens in de komende vijf jaar onvermijdelijk, waardoor het rendement van veel beleggingen achterblijft bij het historisch gemiddelde.

De volgende recessie gaat ons volgens Robeco echter niet over de rand duwen, zoals de wereldwijde financiële crisis tien jaar geleden deed.

Het zal waarschijnlijk meer een verzameling van kleine excessen in de wereldeconomie zijn, die zorgen voor een sneeuwbaleffect en daarmee een rem zijn op de wereldwijde groei.

Alles wordt minder

Voor de meeste beleggingscategorieën heeft Robeco de rendementsverwachting over de vijfjaarshorizon naar beneden bijgesteld.

"Voor staatsobligaties zijn onze vooruitzichten voor de komende vijf jaar verdeeld. Zo zijn Duitse Bunds op dit moment sterk overgewaardeerd. Als de inflatie aantrekt, blijft het rendement naar verwachting ruimschoots achter bij dat van cash. Aan de andere kant profiteren Amerikaanse Treasuries het meest van een recessie, met een rendement ruim boven dat van cash."

De waarderingen zijn een negatieve factor voor aandelen uit ontwikkelde markten. Toch kan het rendement nog relatief sterk zijn in de eerste helft van de vijf jaar. Maar aangezien Robeco een recessie verwacht rond 2022, zal het rendement tegen het einde van de periode relatief laag zijn.

Lage premie

Aandelen uit opkomende markten zijn over het algemeen behoorlijk goedkoop, maar ten opzichte van de ontwikkelde markten heeft Robeco de verwachtingen ongewijzigd gelaten.

Vanwege het sluimerende protectionisme verwachten zij een premie van slechts 50 basispunten ten opzichte van aandelen uit ontwikkelde markten.

Voor investment grade- en high yield-obligaties wordt de macro-economische omgeving minder gunstig. Robeco verwacht dan ook rendementen onder het historische gemiddelde, ondanks neutrale waarderingen. Het lichtpuntje bij het relatieve rendement is de sector grondstoffen. Daar blijft het rendement op hetzelfde niveau als vorig jaar.

Angst is slechte raadgever

Jaap Hoek, portefeuillestrateeg bij Robeco: “Ook al hebben we onze verwachtingen naar beneden bijgesteld, toch moeten beleggers net als vorig jaar beseffen dat het grootste gevaar schuilt in het te snel en te veel verlagen van risico. Wij denken namelijk dat er binnen de belangrijkste beleggingscategorieën nog steeds kansen zijn om te profiteren van risicopremies.”

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Spiegeldoolhof?

Het thema van de vijfjaarsoutlook van dit jaar is Ontsnappen uit het spiegeldoolhof. Dat verwijst naar een scenario, beschreven door Ben Bernanke, voormalig voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve. Daarin waarschuwde hij voor centrale banken die zich te veel laten leiden door de verwachtingen van de markt.

Peter van der Welle, strateeg bij Robeco: "Het is essentieel dat centrale banken de strategie van het spiegeldoolhof achter zich laten. Ze speelden een veel te belangrijke rol op de markt, in al hun pogingen om met een almaar lagere rente tegemoet te komen aan de verwachtingen van de markt.” 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus