Nieuws

Tien redenen om ESG serieus te nemen

Terwijl bijvoorbeeld de fridays-for-future-beweging steeds meer aanhang krijgt, zijn er nog steeds veel beleggers die aandacht voor milieu en armoede overdreven vinden. Bank of America Merrill Lynch geeft tien redenen waarom zelfs de grootste sceptici ESG serieus moeten nemen.

Bank of America Merrill Lynch is ervan overtuigd dat de factoren milieu, sociaal en fatsoenlijk bestuur (ESG) de komende jaren een nog veel belangrijkere rol gaan spelen voor beleggers dan nu het geval is.

De tien belangrijkste redenen heeft BofAML op een rijtje gezet:

  1. U kunt goed presteren en geweldig - Het is geen fabeltje: Bedrijven met een goede ESG-score hebben de laatste vijf jaar drie procentpunt meer rendement opgeleverd dan het gemiddelde beursfonds.
  2. Millennials, vrouwen en rijke particulieren - Elke vermogensbeheerder moet beseffen dat er een enorme hoeveelheid kapitaal naar de markten stroomt richting groene aandelen. Dat heeft een demografische achtergrond. Uit alle statistieken blijkt namelijk dat ESG enorm populair is onder millennials, vrouwen en vermogende particulieren. Dat zijn toevallig ook groepen wiens vermogen snel toeneemt. BofAML schat dat hierdoor de komende twintig jaar 20.000 miljard dollar naar ESG-fondsen zal stromen.
  3. ESG onmisbaar als analytisch instrument - Volgens BofAML zijn er in de VS heel veel bedrijven – 70% van de S&P 500 – die zonder ESG-maatstaven niet of nauwelijks beoordeeld kunnen worden. Dat komt door het grote belang van zogenoemde immateriële activatie zoals reputatie (die kunnen ze verliezen), het merk (dat beschadigd kan worden) en intellectueel eigendom (dat gestolen kan worden).
  4. Gelukkige medewerkers, meer winst - Uit cijfers van het bedrijf Glassdoor.com blijkt dat beursbedrijven waar mensen met plezier werken vijf procentpunt beter presteren dan bedrijven met een slecht sociaal klimaat.
  5. Signaalwerking - Traditionele financiële maatstaven zijn voor beleggers zaken als het orderboek, de winstgevendheid, de omzet, de kwaliteit van de winst en het rendement op eigen vermogen. Maar volgens BofAML zijn dat data die meer over het verleden zeggen dan de toekomst. Daarvoor zijn ESG-criteria meer geëigend.
  6. Faillissementen - Veel faillissementen zijn voorspelbaar op basis van ESG-criteria. Een goed voorbeeld zijn de zeventien faillissementen van S&P-bedrijven in de periode 2005-2015. Uit onderzoek blijkt dat vijftien van die bedrijven (90%) een slechte milieu en/of sociale score hadden in de vijf jaar voorafgaand aan het faillissement.
  7. Goede bedrijven, lagere kapitaalkosten - Kredietgevers zoals banken, pensioenfondsen en hedgefondsen krijgen steeds meer door dat bedrijven met slechte ESG-scores hogere risico’s lopen. Dat vertaalt zich uiteraard ook in hogere risicopremies (rente).
  8. Miljarden weg door ESG-schandalen - Er zijn de afgelopen jaren veel ESG-schandalen geweest die beleggers geld hebben gekost. Denk bijvoorbeeld aan rechtszaken en reputatieverlies door fraude, kinderarbeid of milieuovertredingen. BofAML schat het verlies aan marktwaarde op 534 miljard dollar over de laatste zes jaar.
  9. Klimaatverandering niet meer weg te denken bij bedrijven - Het zijn niet alleen de kinderen van Fridays for Future die het belang van klimaatverandering inzien. In bijna geen enkele bestuurskamers is het thema nog weg te denken. Elk zichzelf respecterend bedrijf moet een plan hebben hoe om te gaan met zaken als CO2-uitstoot, stikstofoxide en (plastic)afval. Managers weten dat.
  10. Kijk naar u zelf! - Er zijn natuurlijk nog altijd mensen die de opwarming van de aarde of de schadelijke werking van plastic ontkennen, maar het is wel een minderheid. Kijk naar u zelf.
De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen