Nieuws

Nederland gidsland in CO2-arm beleggen

50 internationale financiële instellingen sluiten zich aan bij het Nederlands klimaatinitiatief PCAF.

50 internationale financiële instellingen hebben zich vandaag aangesloten bij het van oorsprong Nederlandse klimaatinitiatief Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Met 2,6 biljoen euro aan beheerd vermogen hebben zij zich gecommitteerd om de klimaatimpact van hun portefeuille te berekenen en rapporteren.

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en pensioenuitvoerders wereldwijd vormen samen PCAF Global. Voor de komende drie jaar heeft het initiatief als doel om de broeikasgasemissieberekening van leningen en investeringen wereldwijd te standaardiseren en meer dan 100 financiële instellingen aan te laten sluiten.

Nederlands initiatief

De oprichting van PCAF Global komt voort uit het PCAF Nederland-initiatief uit 2015. Tijdens de klimaattop van Parijs nam ASN Bank, onderdeel van de Volksbank, dit initiatief en sloten veertien Nederlandse financiële instellingen aan om de CO2-impact van hun balansen in kaart te brengen.

Financials kunnen invloed uitoefenen op de CO2-voetafdruk van ondernemingen. Dat doen ze door in gesprek te gaan over de CO2-voetafdruk van ondernemingen waarin ze beleggen of die ze financieren en die mee te wegen bij hun investeringsbeslissingen.

De PCAF-methodiek heeft uiteindelijk als doel portefeuilles te realiseren met een geringe CO2-impact, in overeenstemming met het klimaatverdrag van Parijs.

PCAF US

Eind 2018 besloot de Amalgamated Bank om PCAF ook in Noord-Amerika te starten. Een groep van twaalf Noord-Amerikaanse financiële instellingen heeft de afgelopen maanden samengewerkt om een Noord-Amerikaanse variant van de Nederlandse standaard te maken voor het berekenen van broeikasgasemissies van leningen en investeringen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alles over de rente