Nieuws

Eigenzinnige particuliere belegger verdient een adviseur

Het gros van de particuliere beleggers heeft geen financieel adviseur nodig. Ze denken het zelf beter te doen. Confronteer hen met de geboekte resultaten en dat zal hun ogen openen.

Het binnenhalen van nieuwe klanten is voor beleggingsadviseurs key. Uit onderzoek van Morningstar blijkt de wens naar nieuwe klanten zelfs nog belangrijker te zijn dan het behouden van de oude. Er is echter een groot probleem met deze doelstelling.

Veel particuliere beleggers willen niks weten van adviseurs. Ze denken dat ze hun vermogen beter zelf kunnen beheren. Ze vinden adviseurs bovendien te duur.

Uit een studie van de econoom James Montier van GMO bleek in 2006 - dus nog ruim voordat de economische crisis het vertrouwen in de financiële sector beschadigde – dat 74% van de particuliere beleggers denkt dat ze bovengemiddeld presteren op de beurs.

Zelfvertrouwen

 

Dat is een enorm hoog percentage als u beseft dat het zelfs voor hele goede fondsbeheerders lastig is de index te verslaan.

Particuliere beleggers hebben dus een overdreven en onterecht hoge achting van zichzelf. En precies daar zit volgens Morningstar een aangrijpingspunt voor beleggingsadviseurs om hen ervan te overtuigen toch hun diensten aan te nemen.

Alles draait volgens Morningstar om het stellen van de juiste vragen bij eesrte ontmoetingen met potentiële nieuwe klanten.

Ervaringen uitwisselen

  1. Nodig mensen uit te vertellen over hun beleggingsresultaten in het verleden. Door te vragen naar hun grootste successen en nederlagen worden beleggers zich bewuster van het verleden. De kans is dan groter dat ze inzien dat ze eigenlijk helemaal niet zulke goede beleggers zijn en uw hulp dus goed kunnen gebruiken.

  2. Toon belangstelling voor wensen op de korte en lange termijn. Welke angsten bestaan er? Hoe zien de dromen eruit? Kom pas daarna met mogelijke oplossingen.

  3. Particuliere beleggers hebben vooral oog voor kortetermijnresultaten. Dat neemt het zicht weg van de langetermijnresultaten, die veelal slechter zijn dan die van de markt. Zo lopen de zogenoemde opportunity-kosten (de bij elkaar opgetelde kosten van alle gemiste kansen) steeds meer op. Die opportunity-kosten kunnen net het verschil uitmaken tussen pensioen met 65 of 67 jaar of tussen een jacht of een roeibootje.
De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    Assetallocatie