Nieuws

Schroders: Transitie naar duurzame energie versnelt

Drie factoren versnellen volgens Schroders het gebruik van duurzame energie.

Duurzame energie bestaat al een tijdje, maar politieke onwil, hoge kosten en een afwezige consument zaten de transitie in de weg. Maar volgens Schroders bevinden we ons inmiddels op een kantelpunt.

"De drie factoren die het gebruik van duurzame energie tegenhielden, zijn inmiddels 180 graden gedraaid." Het beleggingshuis denkt zelfs dat er een versnelling komt in de overgang naar duurzame energie

Politieke wil

"Een transformatie op beleidsniveau is zichtbaar. Vooral het Klimaatakkoord van Parijs is hierin belangrijk geweest. Politici wereldwijd zijn bereid zich te committeren aan harde doelstellingen. Momenteel is duurzame energie goed voor 20% van de energievoorziening. Dat moet groeien naar 85%, en dan nog dreigt er een opwarming van de aarde met 3 graden Celsius. Er zal een stortvloed aan beleid gemaakt worden om CO2-uitstoot te verminderen."

Kosteneffectief

"Duurzame energie is inmiddels even duur als fossiele brandstof. Met name zonne- en windenergie kunnen concurreren met olie en gas. Dit betekent dat duurzame energie niet langer alleen een milieubewuste, maar ook een verstandige economische keuze is."

Zonne-energie wordt steeds goedkoper

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

maar windenenergie ook

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Consumenten vragen erom

De derde factor die een rol speelt is dat consumenten duurzaamheid verlangen. De vraag naar elektrische voertuigen is enorm gestegen. En dat zal alleen maar toenemen als overheden besluiten traditionele verbrandingsmotoren uit te bannen."

"Een elektrische auto verbruikt jaarlijks ongeveer net zoveel elektriciteit als een standaard huis. Naarmate meer consumenten de overstap maken zal de benodigde energie daarvoor natuurlijk wel duurzaam geproduceerd, opgeslagen en vervoerd moeten worden."

Beleggingskans

Dat deze drie factoren nu tegelijk een rol spelen, geeft de energietransitie een boost.

Kansen ziet Schroders in duurzame energieopwekking, maar ook in aanverwante sectoren, zoals energieopslag en infrastructuur als laadpunten en slimme energiemeters.

"De komende twintig jaar zullen er in dit soort sectoren grote veranderingen zichtbaar zijn. Dat maakt het tot een opwindende beleggingscasus."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus