Nieuws

ABN Amro MeesPierson vreest reality check

De private bank van ABN Amro schroeft de risico's verder terug. Veilige Europese obligaties en Amerikaanse aandelen zijn nog (enigszins) koopwaardig. De bank vreest geen correctie, maar wel een reality check.

ABN Amro MeesPierson schroeft het risico in beleggingsportefeuilles opnieuw terug. De private bank van ABN verlaagt de positie in risicovollere obligaties. De opbrengst hiervan gaat in kwalitatief hoogwaardige obligaties.

Qua assetallocatie blijft de bank onderwogen in obligaties en aandelen en blijft de voorkeur uitgaan naar liquiditeiten.

Richard de Groot, voorzitter ABN Amro Beleggingscomité: “Met de verschuiving willen we vooral de obligatieportefeuilles positioneren, voor het geval de centrale banken preventieve maatregelen nemen om de wereldwijde economie te ondersteunen. De aanpassing is niet zozeer ingegeven door de angst voor een mondiale recessie, want daar gaan we niet van uit."

Aanpassingen obligatieportefeuille

ABN Amro MeesPierson adviseert beleggers om hun posities in risicovollere obligaties, zoals schulden uit opkomende markten, te verkleinen. Betere kansen bieden minder risicovolle obligatiesegmenten die nog steeds fatsoenlijke risicopremies bij een beperkt kredietrisico bieden.

Dat zijn onder andere overheidsgerelateerde obligaties, zoals obligaties van de Europese Investeringsbank en gedekte obligaties en staatsleningen van semi-kernlanden in de eurozone (Spanje, Frankrijk en Ierland).

ABN Amro MeesPierson stelt bovendien voor om Amerikaanse, door hypotheken gedekte leningen (mortgage-backed securities, MBS) te verkopen. "MBS staan namelijk bloot aan stijgende kredietrisico’s en risico’s die gepaard gaan met het einde van de kredietcyclus in de VS." De opbrengst kan belegd worden in Europese bedrijfsobligaties.

ECB helpt

De private bank verwacht ook dat de ECB binnenkort monetaire maatregelen neemt en dat is gunstig voor Europees papier van goede kwaliteit.  "Via een hernieuwd obligatie-opkoopprogramma kan de centrale bank steun bieden aan Europese investment-grade bedrijfsobligaties en aan staatsobligaties van kernlanden (en semi-kernlanden) van de eurozone."

EMD heeft zijn beste tijd gehad. "Door hun posities in EMD te verkleinen kunnen beleggers hun portefeuilles ook beter beschermen tegen verdere economische verzwakking in China en in andere opkomende landen. Die zijn namelijk sterk afhankelijk van de wereldhandel."

Fundamenten aandelenmarkten zijn zwak

Volgens ABN Amro MeesPierson blijft de fundamentele situatie van de aandelenmarkten lastig. De private bank noemt het lastig in te schatten hoe de economie zich ontwikkelt, al is de verwachting dat een mondiale recessie dit en volgend jaar uitblijft.

Bovendien is de winstgroei van bedrijven sterk verslechterd, al zijn de regionale verschillen groot. De bank gaat er niet langer vanuit dat de economie een groeiversnelling gaat doormaken in de tweede helft van dit jaar.

De bank handhaaft de onderwogen aandelenpositionering. Binnen het aandelensegment is er op regioniveau nog altijd de voorkeur voor de VS (overwogen). ABN Amro MeesPierson is niet positief over de Europese aandelenmarkt (onderwogen) en hanteert een neutrale visie op aandelen uit opkomende markten.

Geen correctie

De Groot: “Wij denken niet dat aandelenmarkten aan de vooravond van een bear market staan. Een dergelijke ingrijpende marktdaling zou verwacht mogen worden als er daadwerkelijk een recessie voor de deur stond, maar die verwachten we niet. Wel denken wij dat er een correctie mogelijk is in het kader van de reality check die markten nu doormaken.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?