Nieuws

2020 wordt het jaar van herstel

Volgens hoofdeconoom Simon Ward van Janus Henderson Investors blijven economische vooruitzichten de komende maanden nog zwak, maar vertelt cyclusanalyse hem dat 2020 een hersteljaar wordt. Defensieve posities kunnen langzaam maar zeker worden verlaten.

Simon Ward (foto), hoofdeconoom van Janus Henderson Investors, denkt goed te kunnen voorspellen welke richting de economie, en daarmee ook de financiële markten, opgaan. Monetaire analyse volstaat. Simpel gesteld: Volg de hoeveelheid geld die in omloop is en het is duidelijk waar het met de economie naartoe gaat.

Terwijl collega-economen somberder worden, ziet Ward, die zelf de laatste jaren kwistig rondstrooide met onheilsberichten, just reden om positiever te worden. We hebben hier te maken met een eigenzinnige man.

"Economen waren te optimistisch over de wereldwijde vooruitzichten voor 2019, maar veel economen waarschuwen nu voor een recessie in 2020-2021. Maar monetaire en conjuncturele analyses wijzen uit dat economische zwakte in de tweede helft van 2019 een maximum zal bereiken."

Dankzij de woningmarkt

Dit optimistische scenario vereist een stijging van de wereldwijde zesmaandelijkse reële beperkte geldgroei - momenteel nog steeds minder dan 2% - tot ruim boven het niveau van 3%. "Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor economisch herstel, dat zich eind 2019 of begin volgend jaar zou kunnen voordoen."

Ward heeft er alle vertrouwen in dat de geldgroei weer zal terugveren. Belangrijkste aanjager daarvan is de huizenmarkt, die verbetert dankzij de daling van de hypotheekrente. Zijn de lage rentes nog ergens goed voor. "Maar ook de bedrijfsinvesteringscyclus zal uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 het dieptepunt hebben bereikt," vertelt Ward. 

De suggestie van Ward dat met name de Amerikaanse woningbouw volgend jaar een bron van economische kracht zal zijn, wordt ondersteund door het meest recente onderzoek van Fed. Daaruit blijkt dat de hypotheekvragen naar een hoogtepunt in zestien jaar zullen stijgen.

Risk-on

Omdat economische ontwikkelingen zo hun gevolgen hebben voor de richting van de financiële markten roept Ward beleggers voorzichtig op meer risico te nemen.

Ward:"Ervan uitgaande dat de monetaire trends blijven verbeteren, zouden beleggers kunnen overwegen om de risk-off-marktbewegingen te gebruiken om de defensieve positionering te verminderen en blootstelling aan het herstel in 2020 te verhogen.”

Lees ook: Het gaat om M1, stupid!

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Alternatieve beleggingen