Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Professionele beleggers gaan voor veilig

Professionele beleggers zijn volgens Eelco Ubbels van Alpha Research alleen nog echt positief over aandelen in de sectoren gezondheid en defensieve consumentenartikelen. En over schuld in de opkomende markten. Favoriete beleggingscategorie is nu ... cash!

Juli was een rustige beursmaand waarin alle beleggingscategorieën een mooie winst boekten. Aandelen stegen wereldwijd met 2,54%, vastgoed ging met 2,76% omhoog, commodities plusten 1,96%.

Ook obligaties stegen meer dan behoorlijk (1,90%) en hebben met plus 8% een prima ytd-performance geboekt. Vermeldenswaard is dat binnen deze categorie Emerging Markets Debt sinds 1 januari maar liefst 16,13% rendeerde.

Financiële markten keken in juli vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Fed. De Fed verlaagde op de laatste dag van de maand, voor het eerst in tien jaar met een kwart procentpunt.

Lekker neutraal

Niettemin is het beleggingsoptimisme duidelijk tanende. In de VS lijkt het vertrouwen van bedrijven en investeerders in de economie af te nemen.

Dat heeft onder meer te maken met de handelsoorlog tussen de VS en China. Maar ook Brexit en handelsspanningen met de EU en Mexico spelen een rol. Het IMF waarschuwde al dat de wereldeconomie vaart verliest.

Beleggers kiezen het zekere voor het onzekere. De assetallocatieconsenus van augustus is bijna een kopie van die van de maand ervoor. Alle beleggingscategorieën, behalve obligaties, behouden hun neutrale weging. Obligaties staan onverminderd op verkoop. Cash scoort inmiddels beter dan aandelen.

Beleggingsconsensus augustus 2019

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Assetallocatieconsensus: Het liefst cash

Cash blijft de meest aantrekkelijke asset class, al zijn de meningen wel verdeeld. Het aantal positieve aanbevelingen steeg van 39,47% naar 43,24%, maar de negatieve aanbevelingen namen eveneens iets toe: van 21,05% naar 24,32%.

Vastgoed behoudt de tweede plaats in de ranking en blijft met 65,52% een neutrale weging aanhouden. Opnieuw is er sprake van een stijging van het aantal positieve aanbevelingen: van 17,86% naar 24,14%. Dat is een fractie meer dan bij aandelen.

Bij aandelen neemt het koopenthousiasme verder af. Het percentage koopaanbevelingen zakte van 30,19% naar 23,53%. Hier is een duidelijke trend. Sinds begin van dit jaar zijn de positieve aanbevelingen met 38,46% gedaald. De neutrale aanbevelingen hebben nu met 54,90% de overhand. 

De meningen over grondstoffen en obligaties zijn afgelopen maand niet noemenswaardig gewijzigd.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Regio-allocatie: Europa niet langer hekkesluiter

Ook weinig wijzigingen in de regioconsensus. Alle vijf regio’s behouden hun neutrale weging. Amerika zakte wel van de top naar de derde plaats. De eerste plaats wordt nu ingenomen door Pacific exclusief Japan. Deze regio verloor in juni de status van overwegen, maar stijgt in de relatieve ranking.

Ook opkomende markten, die in juni nog een forse daling van het aantal positieve aanbevelingen aan de broek kregen, stijgen een plaatsje.

De consensus over de VS verbeterde in mei en juni, maar staat nu duidelijk onder druk. Van de assetmanagers adviseert 32,08% nog een overwogen positie in Amerikaanse aandelen, een daling van 8,66%. 

Europa is niet langer hekkensluiter, vooral door een daling van het aantal negatieve aanbevelingen van 29,63% naar 21,15%. Een meerderheid van 51,92% blijft neutraal.

Over de nieuwe rode lantaarndrager Japan zijn de meningen amper veranderd. Een meerderheid van 57,14% blijft een neutrale weging aanhouden. Het aantal verkoopaanbevelingen is wel groter dan de koopadviezen. Dat verklaart de lage positie.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Sectorallocatie: Gezondheid op eenzame hoogte

Er is één grote verandering in de consensusaanbeveling: communication services gaat weer terug van een positieve aanbeveling naar een neutrale aanbeveling. Daarnaast zijn er een aantal kleine verschuivingen in de ranking. 

De sector gezondheid handhaaft moeiteloos de eerste plaats van de tien sectoren. De sector heeft met 58,33% verreweg het hoogste percentage positieve aanbevelingen.

De sector energie stijgt van de vijfde naar de derde plaats, voornamelijk door de daling van het aantal negatieve aanbevelingen, van 18,18% naar 9,09%.

De sector industrie stond in mei nog ver onderaan, maar stijgt nu twee plaatsen naar de zevende plek, voornamelijk als gevolg van een stijging van het aantal positieve aanbevelingen van 16,67% naar 25%.

De laatste plaats wordt dit keer ingenomen door nuts, dat twee plaatsen zakte als gevolg van een daling van het aantal positieve aanbevelingen ten gunste van neutrale opinies.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Creditallocatie: Opkomende marktenschuld is de oplossing

Emerging Markets Debt bezet ook deze maand de eerste plaats in de ranking. Het blijft de enige obligatiecategorie met een koopaanbeveling: 54,35% van de aanbevelingen is positief.

De consensus over high yield-obligaties veranderde niet veel, maar het percentage negatieve aanbevelingen steeg wel van 22,45% naar 27,05%. In juni was er nog sprake van een daling.

De opinies over inflation linked-obligaties bleven stabiel: het aantal positieve aanbevelingen is vrijwel gelijk aan het aantal neutrale aanbevelingen.

Bij staatsobligaties blijft het percentage positieve aanbevelingen met 12,24% gering, terwijl de negatieve aanbevelingen een fractie stegen, van 66% naar 69,39%.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Werkwijze Alpha Research

Alpha Research inventariseert maandelijks de asset allocatie-opinies van fondsenhuizen, assetmanagers en researchpartijen van zowel de buy als sell side. Deze opinies worden door Alpha Research geactualiseerd in een database.

De meeste partijen gebruiken de categorieën overwegen, neutraal en onderwegen als aanbeveling. Respectievelijk zijn de waarden +1, 0, en -1 van toepassing. Deze waarden leiden tot een gemiddelde.

In de rapportage komen het gemiddelde en de trend van de aanpassingen aan bod om inzicht te krijgen in de assetallocatie-opinies. 


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

De impact van het coronavirus