Nieuws

Het komt allemaal door de vergrijzing, stupid!

Volgens Ed Yardeni is vergrijzing de hoofdoorzaak van de lage inflatie, lage rente, lage groei en de lage lonen. Hoge beurswaarderingen zijn daarom geen probleem.

De meeste economen zijn het er wel over eens dat de wereldeconomie vreemde tijden doormaakt. Politici en centrale banken breken hun hersens over negatieve rentes, hardnekkig lage inflatie en niet stijgende lonen.

Sommigen geven Donald Trump, die met protectionistische maatregelen probeert de economische heerschappij van de VS te verdedigen, de schuld.

Edward Yardeni (zie foto), ontdekker van het Fed-model en directeur van Yardeni Research, vindt dit echter te kort door de bocht. De wereld bevindt zich immers al veel langer in een fase met dalende inflatie- en renteniveaus. Volgens hem moeten de oorzaken voor de veranderende wereld worden gezocht in de combinatie vergrijzing en urbalisatie.

Edward Yardeni

Uitzondering VS

In VS is de demografische situatie op basis van gemiddelde leeftijd, verhouding kinderen en gepensioneerden, en het aantal kinderen per vrouw (dichtbij twee) een uitzondering. In Europa, Japan en China is dat echter heel anders.

In Japan daalt de bevolking al sinds 2011 en nadert de gemiddelde leeftijd de 50. China, met zijn eenkindpolitiek en Europa, waar de babyboomers nu en masse met pensioen gaan, hollen Japan achterna.

Mensen krijgen steeds minder kinderen. Het gemiddelde ligt ruim onder de twee. Het logische gevolg is dat er ergens een keerpunt komt. Daarnaast worden we ook nog eens in een rap tempo ouder, waardoor het percentage niet-werkenden extra groeit.

Vergrijzing versnelt

Yardeni denkt dat de vergrijzingstrend in de aankomende decennia alleen maar sterker wordt. Dat heeft volgens hem voor een belangrijk deel te maken met de trek van het platteland naar de stad, die nog in volle gang is.

Op het platteland zijn kinderen vanuit een economisch perspectief meer gewenst dan in de stad, waar het mensen ontbreekt aan tijd, woonruimte en betaalbare kinderopvang.

In Japan en west-Europa is de urbanisatie al in een ver stadium. China haalt snel in. Maar in Zuid-Amerika, Afrika en India is er nog een lange weg te gaan. Volgens Yardeni is het daarom redelijk ervan uit te gaan dat de economische theorieboekjes moeten worden herschreven.

Hoge k/w's geen probleem

Yardeni vergaarde zijn grootste roem toen hij bij Deutsche Morgan Grenfell het zogenoemde Fed-model introduceerde. Dat is een vrij eenvoudig model dat iets zegt over of u beter in aandelen of obligaties kan beleggen.

Zijn de dividenden op de aandelenmarkt hoger dan de rente op langlopende obligaties, dan zijn aandelen volgens het model favoriet.

Yardeni heeft meermaals gezegd dat bij dit lage inflatie- en lage renteniveau ook hogere koers-winstverhoudingen horen. Voorwaarde voor hoge k/w-verhoudingen is wel dat de economie moet blijven groeien, desnoods op een laag pitje.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?