Nieuws

Negatieve rente is niet normaal

Er zijn goede verklaringen voor de negatieve rente in de eurozone, maar normaal is het historisch gezien zeker niet.

Er staat wereldwijd al meer dan 13.000 miljard dollar aan obligatieschulden uit met een negatief rendement! Hoe langer u erover nadenkt, hoe krankzinniger het wordt. Toch?

Waarom zou een belegger in vredesnaam een obligatie kopen die over vijf of tien jaar minder waard is dan nu? Toch zijn er beleggers die denken dat dit het nieuwe normaal is. 

New Normal

Volgens Joe Weisenthal van Bloomberg moet u een obligatie zien als een dienstverlening, een plek waar geld veilig is gestald voor een x-aantal jaren. Dat daar een prijskaartje aanhangt, is niet zo gek.

Weisenthal gaat daarbij echter voorbij aan een eeuwenlange traditie van positieve rentes. Volgens de geschiedenisboekjes dateren de eerste leningen met een positieve rente uit Mesopotamië (nu Irak en delen van Syrië, Iran en Turkije) uit 2400 voor Christus.

Mesopotamië

Die uitvinding wordt over het algemeen gezien als een van de belangrijkste ooit, groter nog dan kunstmatige intelligentie nu of bijvoorbeeld de mobiele telefoon. Het stelde mensen namelijk tot iets fantastisch in staat.

Door geld te lenen konden ze iets kopen van geld dat nog verdiend moest worden. Een wonder dat voorheen alleen mogelijk was als je rijke vrienden of familie had.

Dat er aan zo’n lening een prijskaartje hing, was logisch. Een boer, een visser of melkman kon immers failliet gaan, waardoor de lening niet kon worden afgelost. Rente was een risicovergoeding en is dat tot op de dag van vandaag.

Nederland bijna altijd boven 0%

Er zijn in het verleden nooit langere perioden geweest met een negatieve rente - althans niet nominaal, los van inflatie - ook niet in Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog kende Nederland een tijdperk met hele hoge rentestanden.

In de twee eeuwen daarvoor bewoog de rente in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Groot-Brittannië en de VS - grofweg tussen de 2% en 6%.

Waarom is de rente dan nu zo laag. Volgens een ander artikel van Bloomberg is er sprake van een bijzondere samenloop van omstandigheden die waarschijnlijk niet eindeloos zal duren.

Eurozone

Allereerst komen de meeste obligaties met een negatieve rente uit de eurozone en daar heeft de ECB iets gedaan dat nog nooit eerder is gedaan. De centrale bank heeft een groot deel van de AAA-obligaties opgekocht.

Duitse staatsschulden, Deense of Nederlandse zijn nauwelijks meer verkrijgbaar Zelfs Italiaanse en Griekse staatsobligaties – twee landen met hoge staatsschulden – zijn schaars. Geen wonder dat de prijzen hoog zijn en de rente laag is.

Lage groei

Ten tweede gaat het niet zo lekker met Europa. De economie draait op een lager pitje dan in China of de VS. Daar komt nog het probleem van de vergrijzing bij.

De vergrijzing wordt samen met globalisering en automatisering door veel economen gezien als belangrijke redenen voor de lage inflatieverwachtingen in de eurozone. En bij lage inflatieverwachtingen hoort automatisch een lage rente.

Er zijn dus genoeg verklaringen voor de negatieve rente, maar normaal is het niet.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen