Nieuws

Obligaties bieden óók beschutting bij storm

Het is niet ongebruikelijk dat aandelen en obligaties tegelijkertijd stijgen, zoals dit jaar het geval is. Voordeel van obligaties is dat deze meestal ook stijgen als aandelen kelderen.

Aandelen- en obligatiekoersen kennen dit jaar dezelfde richting, namelijk omhoog. Van de ene klant is dat natuurlijk positief. Het betekent immers een hoger rendement voor beleggers. Van de andere kant roept het de vraag op of obligaties in de portefeuille beleggers nog wel bescherming bieden tegen correcties op de aandelenmarkt.

Volgens Ben Carlson van Ritholtz Wealth Management kan deze vraag met ja worden beantwoord. Allereerst stelt hij in een column voor het blad Fortune dat het helemaal niet vreemd is dat aandelen en obligaties tegelijk stijgen.

Sinds 1976 is het volgens hem in 32 van de 43 jaren voorgekomen dat aandelen en obligaties in hetzelfde kalenderjaar stegen. Nog verder terug in de tijd waren er sinds de Tweede Wereldoorlog in 50 van de 74 jaren positieve rendementen voor aandelen en voor vijfjarige Amerikaanse staatsobligaties.

Belangrijkere vraag

Een andere vraag is volgens Carlson veel belangrijker. Waar het om gaat is niet of aandelen en obligaties tegelijk stijgen, maar of obligaties stijgen als aandelen dalen. Of zoals hij dat letterlijk schrijft:

“The true time for bonds to shine in a portfolio is not when stocks are up but when they’re down, which is the only time you want that negative correlation to kick in.”

De echte waarde van obligaties

Sinds 1945 is de S&P 500-index in zestien van de 74 jaar gedaald met een gemiddeld verlies van 11,7%. In die jaren was het rendement op 5-jarige treasuries in vijftien van de zestien keer positief met een gemiddelde winst van 6,2%.

Carlson: “Dat zijn de momenten waarop obligaties hun waarde in een portefeuille pas echt bewijzen en ze beleggers de gewenste stabiliteit bieden in tijden van hoge volatiliteit.”

De laatste keer dat zowel aandelen als obligaties in hetzelfde jaar daalden was in 1969, toen de S&P met meer dan 8% daalde terwijl vijfjaars schatkistpapier met minder dan 1% daalde.

Carlson: "De eerste helft van 2019 was ongeveer zo goed als het kan voor beleggers in Amerikaanse aandelen en obligaties. Maar dat zal niet eeuwig duren. Het goede nieuws is wanneer de onvermijdelijke tegenslag komt voor aandelen, obligaties meestal beschutting bieden tegen de storm."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus