Nieuws

ESG beleggen toch slecht voor rendement

Nieuw onderzoek wijst uit dat ESG-beleggingen een beduidend lager rendement opleveren dan gewone indexfondsen. Ze zijn bovendien veel risicovoller.

Duurzaam en sociaal beleggen hebben sinds 2015 een vlucht genomen. Vooral pensioenfondsen storten zich de laatste jaren massaal op zogenoemde ESG-fondsen. Dat blijkt ook uit de cijfers.

Zo bedroeg alleen in het eerste kwartaal van dit jaar de wereldwijde netto-inflow volgens Impactvesting 26 miljard dollar na een recordinstroom van 76 miljard in 2018. 

Uit ecologisch en sociaal oogpunt is daar natuurlijk niks mis mee. Beleggen in ethisch verantwoorde bedrijven kan helpen de wereld een beetje beter en leefbaarder te maken en het zorgt bovendien voor een goed gevoel bij pensioendeelnemers. De grote vraag is alleen of ethisch beleggen niet teveel ten koste gaat van het rendement.

Nieuw onderzoek

De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gepresenteerd waaruit bleek dat dit niet het geval is. Sommige experts beweerden zelfs dat beleggen op basis van ESG-voorwaarden op termijn beter is voor de portemonnee, en niet slechter. 

Directeur Alicia H. Munnell van het Center for Retirement Research van het Boston College is het daar echter niet mee eens en heeft cijfers die haar in die mening sterken.

Zij wijst op een studie van het Pacific Research Institute waaruit blijkt dat ESG-fondsen om verschillende redenen achterblijven bij gewone indexfondsen.

30 ESG-fondsen

In de studie worden 30 ESG-fondsen vergeleken met de Amerikaanse beursgraadmeter S&P 500. De fondsen zijn onder te verdelen in drie categorieën.

In de eerste categorie worden een of meerdere van de volgende sectoren uitgesloten: tabak, gokken, alcohol, wapens en fossiele brandstoffen. Bij de tweede categorie wordt alleen belegd in milieuvriendelijke bedrijven. En bij de derde ligt de nadruk op het sociale aspect.

Volgens Pacific Research wist geen van de ESG-categorieën de S&P te verslaan. De verschillen in rendement waren aanzienlijk, zowel bij korte als lange looptijden. Zo haalden de ESG-fondsen die al langer bestaan over de laatste tien jaar een rendement van 5,3% op jaarbasis tegenover 12,5% voor de S&P.

Hogere kosten en meer risico

Maar het is niet alleen het rendement dat volgens Munnell tegen ESG-fondsen spreekt. ESG-fondsen zijn ook een stuk duurder dan gewone indexfondsen. Over lange perioden kan dat behoorlijk veel uitmaken. Zo betekent 60 basispunten extra aan beheerkosten over 25 jaar een 15% lager rendement.

En tenslotte zijn de risico’s hoger bij ESG-fondsen. Dat blijkt onder meer uit de diversiteit van de ESG-fondsen. Zo vertegenwoordigden de grootste tien holdings bij ESG-fondsen een belang van 37% tegenover slechts 21% bij de S&P-indexfondsen. Veel minder spreiding dus.

Munnell raadt pensioenfondsen daarom aan nog een keer heel goed na te denken voordat ze het belang van ESG in hun beleggingsportefeuilles verhogen. Een goed geweten kan duur worden betaald.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus