Nieuws

De beleggingsindustrie in 2029

Nieuwe klanten, nieuwe businessmodellen én nieuwe producten zullen de beleggingssector rigoureus veranderen, aldus Fidelity International.

Waar staat de beleggingsindustrie over 10 jaar? Christian Staub, hoofd Fidelity International Europa, onderscheidt, mede op basis van gesprekken met klanten, zes ontwikkelingen die de beleggingsindustrie veranderen.

 1. Nieuwe klanten
  "De millennials komen eraan. Wat willen zij? Wat zijn hun waarden? Dit is een generatie die niet louter voor de winst gaat, maar ook goed wil doen. Zij eisen van assetmanagers engagement en meer aandeelhoudersactivisme. Ze willen beter worden geïnformeerd dan eerdere generaties, waarbij ze openstaan voor nieuwe vormen van interactie. Daarbij veranderen ze gemakkelijker van bank dan hun ouders. Het zal voor vermogensbeheerders een hele uitdaging worden om deze klanten aan zich te binden. Meer service is een must."

 2. Lagere rendementen
  "De komende tien jaar staat in het teken van vergrijzing. Hoge waarderingen in combinatie met lagere economische groei leiden tot lagere rendementen dan beleggers gewend zijn. Assetmanagers zullen harder moeten werken om nog aardige resultaten te boeken."

 3. Banken gaan weer beleggen
  "Om de populareit van ETF's het hoofd te kunnen bieden, zullen actieve beleggers moeten specialiseren. Daarbij houden ze last van dalende fees en dalende winstmarges. Onderwijl ervaren gewone banken hinder van de vlakke rentecurve, die hun verdienmodel ondergraaft. De kans is groot dat ze zich daarom weer opnieuw zullen wagen in de beleggingswereld." 

 4. Nieuwe businessmodellen
  "Assetmanagers hebben de keuze uit twee businessmodellen. Of zij gaan voor het partnershopmodel, waarbij ze klanten holistische oplossingen bieden. Dat betekent diepe en brede samenwerking met klanten, waarbij de fees meer richting no cure, no pay gaan. Of assetmanagers kiezen ervoor om specialist leader te worden. Ook dat is een manier om te overleven."

 5. Productpolarisatie
  "De tijd waarin assetmanagers gaan voor het inrichten van portefeuilles met de beste risico-rendementsverhouding is passé. Klanten hechten belang aan meer voorspelbare uitkomsten. Financiële doelen bepalen in de toekomst de inhoud van de mandjes. Dat maakt portefeuilles veel complexer dat we gewend zijn. Assetmanagers zullen klanten moeten helpen de complexiteit ervan te doorzien."

 6. Technologie helpt
  "Tech helpt analyses sneller, beter en goedkoper te maken. Maar ook het contact met klanten verandert. En het moet allemaal wel passen binnen de regels. Nu de banken aan de beurt zijn geweest richten regelgevers zich meer op de beleggingsindustrie. Voordeel van strenge regelgeving is wel dat het voor nieuwkomers lastig is om voet aan de grond te krijgen. Grote internetbedrijven zijn daarom nog altijd voorzichtig om de sector te betreden."

beleggen in 2029

 Beleggen in 2029

Publieke plus private beleggingen

CEO Anne Richards (foto), die sinds afgelopen december bij Fidelity in functie is, heeft een duidelijk idee waar de toekomstige prioriteiten moeten liggen. Zij onderkent dat de private markten steeds meer de publieke markten overvleugelen, in omvang maar ook in rendement. "Bedrijven gebruiken in toenemende mate private markten om aan kapitaal te komen. Het aantal beursnoteringen neemt al jaren af."

Anne Richards

Daarnaast constateert Richards dat nu alleen grote beleggers toegang hebben tot private equity en private debt. Dat moet volgens haar veranderen.

"We kunnen publieke en private beleggingen niet langer los van elkaar zien. De beleggingsindustrie moet alle klanten alle beleggingen kunnen aanbieden. De trend dat alleen de rijken toegang hebben tot private assets moet worden gebroken. Daarbij zijn er manieren te verzinnen om ook in de private markt voor voldoende liquiditeit te zorgen. Dat hoeft geen dagelijkse liquiditeit te zijn. Dat is ook niet altijd in het belang van klanten."

Duurzaam beleggen first

Daarnaast, en dat is alles behalve nieuw, zet de duurzame beleggingstrend door. Dat wordt volgens Paras Anand, die de Aziatische operaties van Fidelity leidt maar ook veel te zeggen heeft over de duurzame beleggingsambities van de assetmanager, alleen maar belangrijker. "Onze klanten vragen erom. Onze medewerkers willen niet anders. Mensen willen werken voor een bedrijf dat het goede doet."

Helaas bestaat er nog geen consensus over wat duurzaam beleggen precies inhoudt. "Uiteindelijk draait het om de Governance, want dat bepaalt hoe een bedrijf omgaat met alle stakeholders. ESG (Environmental, Social and Governance) is als term om die reden niet handig om mee te werken. Wij spreken daarom liever van sustainable investing."

Zelf werkt Fidelity International met een eigen duurzaam ratingsysteem dat het resultaat is van het werk van de 180 eigen beleggingsanalisten die samen 3000 bedrijven onderzoeken. "Een lage rating is voor ons aanleiding om met een bedrijf te gaan praten."

"Liever dan voor uitsluiten kiest Fidelity voor engagement. Als daarbij ook nog eens wordt samengewerkt met andere assetmanagers, dan kan pas echt iets worden bereikt," aldus Anand.

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus