Nieuws

Amerikaanse rentes nog niet uitgedaald

Kathy Jones, die als een van de weinige de val van de rente sinds november goed voorspelde, ziet die trend zich de komende jaren, misschien zelfs decennia, voortzetten.

Een snel vergrijzende bevolking, teruglopende economische groei, structureel lage inflatie en een stijgende vraag naar obligaties door pensioenfondsen. Dat is de cocktail waar beleggers zich de komende decennia op moeten instellen, en het ideale recept voor blijvend lage renteniveaus.

Dat zegt Kathy Jones (foto), hoofd fixed income strategie bij het Schwab Center for Financial Research, tegen Market Watch.

Jones heeft een reputatie hoog te houden sinds zij eind vorig jaar correct voorspelde dat de rente zou dalen. Zij schoot met die call destijds midden in de roos, terwijl beroemde collega's als Bill Gross en Jeffrey Gundlach er volledig naast zaten met hun voorspellingen voor de lange rente van 5-6%.

Recessie

Het liep precies zoals Jones het had voorspeld. De tienjarige Amerikaanse rente kelderde van een tussentijdse piek van 3,23% tot 2,1% nu, een niveau dat volgens Jones ongeveer gehandhaafd zal worden in de rest van het jaar.

Tenzij het handelsconflict tussen de VS en China verandert in een oorlog. Dan zal de rente verder zakken tot ruim onder de 2%, een niveau dat past bij een recessie. 

Maar ook als een recessie uitblijft, denkt Jones dat de Federal Reserve de top van zijn rentecyclus heeft bereikt en mogelijk dit jaar al komt met de eerste renteverlagingen sinds 2009.

Japanificatie

Fundamenteel ziet Jones de hele wereld Japan achterna gaan dat onder invloed van een sterk vergrijsde bevolking al jaren kampt met lage groeicijfers en lage inflatie.

“Er is een trend richting lagere renteniveaus gedreven door de demografische verandering van een steeds oudere bevolking,” aldus Jones.

Dat leidt volgens haar tot een structureel lagere inflatie en structureel lagere groei. 

Nooit meer hoge spaarrente

Jones denkt dat daardoor de kans gering is dat we nog terug gaan naar renteniveaus die we kennen uit de periode van voor de kredietcrisis.

"De pensionering van babyboomers komt nu pas goed op gang, wat leidt tot een hogere spaarquote en minder consumptie en dus ook een lagere groei en inflatie.”

Voor de VS voorziet Jones de eerstkomende jaren geen recessie. De groei zal zich volgens haar dit jaar zo ergens rond de 2% stabiliseren, tenzij het gevecht met China dus uit de hand loopt.

Europa is oud en moe 

Voor Europa en Japan ziet het er slechter uit omdat die harder getroffen worden door de vergrijzing. Dat is volgens haar ook de reden dat landen als Zwitserland, Duitsland, Japan en Nederland monenteel te kampen hebben met negatieve rentes. De markt rekent op stagnatie.

Als tip voor beleggers heeft Jones dat beleggers risico's moeten mijden bij hun hunt for yield. “Jagen op yield en kopen van junk bonds is onverstandig in deze fase van de economische cyclus.”

Beleggers doen er volgens haar verstandig aan een zo breed mogelijke portefeuile van investment grade-obligaties te kopen. Dat biedt de meeste bescherming zodra de economie in een recessie belandt. 

 

Amerikaanse rentes staan wel hoger

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie