Nieuws

Green bonds schieten tekort

Een groeiend aantal green bonds voldoet niet aan de minimumeisen. Dat constateert vermogensbeheerder Insight Investment, onderdeel van BNY Mellon IM, op basis van onderzoek.

Groene obligaties worden steeds minder groen. In 2018 trok Insight Investment bij één van de 39 onderzochte impact bonds (voornamelijk greenbonds) een rode kaart. Dit jaar is al tien keer een rode kaart uitgedeeld.

Beleggingsinstellingen nemen het niet al te nauw met de definities van groene beleggingen. Insight Investment gaf vorig jaar aan 16 beleggingsinstellingen een groen etiket.

De meerderheid (22) houdt zich op in het schemergebied oranje, terwijl één beleggingsinstelling de criteria van groen beleggen aan de laars lapt. Rood dus.

Criteria

Om het groengehalte van green bonds te beoordelen, let Insight Investment op een aantal factoren: het ESG-profiel en het ESG-verleden van de uitgevende instelling, het doel van de emissie (Is het duidelijk waar de lenende partij het geld voor gaat gebruiken?), en de te verwachte impact (Zijn de sociale- of milieudoelen meetbaar?) van de obligatie.

Bij een rood oordeel wordt er niet aan de minimumvoorwaarden voldaan. Bij oranje is er sprake van zwakheden. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de groene obligaties uitgegeven door de Belgische staat in 2018. Daarbij was volgens Insight Investment onvoldoende sprake van duidelijke doelstellingen en minimumeisen bij het gebruik van de geleende gelden.

Volgens Joshua Kendall, senior ESG-analist bij Insight Investment, financieren veel impact bonds activiteiten die tamelijk ver afstaan van de dagelijkse gang van zaken van de obligatieuitgevers. De vermogensbeheerder zou graag zien dat de doelstelling van deze speciale obligaties en de strategische belangen van de uitgevende partijen meer in lijn zijn.

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen