Nieuws

Consensus Amerikaanse aandelen ver te zoeken

Over Amerikaanse aandelen bestaat opvallend weinig overeenstemming. De adviezen van beleggingshuizen vliegen alle kanten uit. Wie hebben er gelijk?

Amerikaanse aandelen zijn moeilijk te negeren. Ze vertegenwoordigen 60% van de MSCI World. Vooral duurzame beleggers hebben moeite met deze hoge weging. Op ESG-gebied hebben Amerikaanse bedrijven vaak nog een stapje te maken. 

Een andere reden om Amerikaanse aandelen wat minder dik in de portefeuille te zetten, zijn de hoge waarderingen. Dat was echter nooit anders, en dat is daarom een slecht argument. Waardering is ook volgens Eelco Ubbels van Alpha Research nooit een goed timingsinstrument geweest. "Overeind staat dat de Amerikaanse economie nog altijd leidend is voor de wereld, dus moet een belegger daar tegenin gaan?" 

Ubbels merkt ook op dat Amerikaanse aandelen met een plus van 13,55% na Pacific ex-Japan (+13,71%) dit jaar opnieuw de best presterende aandelenregio zijn. Maar wat zeggen beleggingshuizen over Amerikaanse aandelen? Hier is een kleine selectie.

Verkopen

  • Candriam -  De aandelenkoersen zijn fors gestegen, terwijl de winstvooruitzichten neerwaarts zijn bijgesteld.
  • AXA IM - De Amerikaanse economische groei is is het eerste kwartaal vertraagd, terwijl de recessierisico's zijn gestegen. De waarderingsindicatoren wijzen op een verslechtering van het rendementsprofiel.
  • Amundi AM - Pas als Amundi de bevestiging krijgt dat de Amerikaanse winstgroei aanhoudt, wil het overwegen het negatieve advies naar boven bij te stellen.

Houden

  • Schroders AM - "We verlagen onze advies van kopen naar neutraal voor Amerikaanse aandelen voornamelijk vanwege een verslechtering van de winstvooruitzichten. We denken nog steeds dat Amerikaanse aandelen in 2019 positieve rendementen kunnen opleveren, maar het mindere macro-economisch klimaat betekent tegelijkertijd het einde van de rugwind."
  • Columbia Threadneedle - Is niet al te positief over aandelen in het algemeen, aangezien de cashflow- en winstgroeiverwachtingen overal zijn verslechterd.
  • Franklin Templeton - "Ondanks verhoogde geopolitieke nieuwsberichten en handelsspanningen blijven de fundamentals van Amerikaanse aandelen positief. De belastinghervormingen ondersteunen nog altijd de winstmarges. Neemt de marktmarktvolatiliteit toe, dan zullen beleggers de ontwikkeling van de Amerikaanse bedrijfswinsten en beleidskeuzes van de Fed nog meer volgen."
  • Aegon AM - "De fundamentals zijn nog altijd positief, maar de steun, die de Amerikaanse winsten ondervonden als gevolg van extra overheidsuitgaven, ligt zeer waarschijnlijk achter ons, zoals blijkt uit lagere winstverwachtingen. Handelsrisico’s zijn in overvloed aanwezig, met de bijbehorende neerwaartse risico's voor de Amerikaanse economie."  Verder constateert Aegon AM dat Amerikaanse aandelen hun reële waarde hebben bereikt, en dat het sentiment momenteel overdreven bullish is, en dat moet als negatief worden uitgelegd.

Kopen

  • BlackRock - "Een vertragende maar nog steeds groeiende Amerikaanse economie ligt ten grondslag aan onze positieve kijk. We geven in deze laat cyclische omgeving de voorkeur aan bedrijven met sterke balansen. Gezondheidszorg en technologie zijn onze favoriete sectoren." 
  • KBC - De Amerikaanse economische indicatoren zijn weliswaar wat gedaald, maar zijn in vergelijking met andere regio’s nog altijd positief. Toenemende handelsspanningen en hogere invoerheffingen zijn volgens KBC niet bevorderlijk voor de economische groei, maar omdat de VS een vrij gesloten economie is, zijn de negatieve effecten daarvan voorlopig beperkt. Consumptie blijft de motor van de Amerikaanse economie. "Het gezinsinkomen stijgt dankzij de belastingverlaging, sterke jobcreatie en stijgende lonen." Ook merkt KBC op dat de inflatie niet snel zal stijgen, "omdat de productiviteit sneller stijgt dan de lonen. Daardoor daalt de loonkost per eenheid product en blijven de winstmarges van de bedrijven op peil."
  • ABN AMRO - "Binnen de aandelenmarkten blijft ABN AMRO de voorkeur geven aan aandelen uit de VSboven die uit de rest van de wereld. Recent heeft de bank haar overwogen positie in Amerikaanse aandelen zelfs uitgebreid. Geziende aanhoudend lage werkloosheid in de VS verwacht ABN AMRO datde Amerikaanse consument een belangrijke steunpilaar voor de economie blijft.Tevens is de Amerikaanse economie minder afhankelijk van de internationale handel, zeker in vergelijking met Europa en opkomende markten. Amerikaanse aandelen profiteren van een sterkere economie, hogere winstgroei en de Amerikaanse dominantie in de sectoren IT en communicatiediensten."

Alpha Research heeft de ontwikkeling van de stemming over Amerikaanse aandelen in een helder fimpje weergeven.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?