Nieuws

Pimco ziet zwart

Pimco schetst een donker scenario voor de komende drie tot vijf jaar. Het basisscenario is al niet fraai, maar als een aantal marktrisico’s uitkomt, wordt het nog erger.

Wie de laatste beleggingsoutlook Dealing with disruption van Pimco leest van vermogensbeheerder Pimco leest, kan bijna niet anders dan somber worden.

Joachim Fels en Andrew Balls schetsen voor de komende drie tot vijf jaar een wereld vol gevaren waarin het voor beleggers lastig zal worden nog wat geld te verdienen.

Het advies aan beleggers: wees vooral voorzichtig, flexibel en kies voor liquiditeit in plaats van dividend en rente.

Vlak basisscenario

Het basisscenario is nog redelijk positief.  "Wij verwachten dat het patroon van matige economische groei zich zal voortzetten. De inflatie blijft laag blijft en de centrale banken houden vast aan hun beleid van extreem lage renteniveaus. De kans op een recessie in de aankomende jaren is groot, maar heel diep zal die niet zijn. Het daaropvolgende herstel zal overigens ook niet overhouden.”

Niet rampzalig dus, maar ook niet om over naar huis te schrijven. Het basisscenario is echter niet het enige scenario, dat Pimco heeft uitgewerkt. De alternatieven pakken slechter uit.

Zes disruptieve krachten

Pimco signaleert een zestal ontwikkelingen die van grote invloed kunnen zijn op de wereldeconomie. De meeste zijn negatief. Het zijn de bekende trends.

  1. Als het handelsconflict tussen China en de VS verder escaleert tot een echte handelsoorlog dan zal dat de hele wereld raken. Handel is eenmaal de motor voor economische groei. Daarnaast zijn veel van de productieketens tegenwoordig wereldwijd. Volgens Pimco dreigt daar bovenop het gevaar dat de geopolitieke spanningen uitmonden in een militair conflict.

  2. Populistische krachten, links of rechts, helpen de stabiliteit van de wereldeconomie geenszins.

  3. De vergrijzing gaat voor meer problemen zorgen. De vergrijzing in het Westen en delen van Azië vraagt om grote, vaak pijnlijke, aanpassingen. De lage rente helpt daar niet bij. Pimco is bang dat als de lage rentestanden nog jaren aanhouden dat de financiële sector voor grote problemen komt te staan. Maar ook voor pensioenfondsen is het allerminst prettig.

  4. De technologische ontwikkelingen zijn de voorbije jaren gigantisch geweest. Dat heeft veel positieve kanten. Denk aan de verhoogde productiviteit door automatisering en de grotere keuzevrijheid voor consumenten door de opkomst van het internet. Maar technologische disruptie richt ook hele industrieën ten gronde, met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid en het ontstaan van nieuwe marktmonopolies.

  5. Tien jaar na het uitbreken van de kredietcrisis is de financiële sector nog steeds niet gezond. Sterker, jaren van lage rente hebben de verdienmodellen van banken uitgehold. De lage rente heeft bovendien gezorgd voor hoge waarderingen van vastgoed, obligaties en aandelen. Volgens Pimco is het nog te vroeg om te spreken van luchtbellen, maar de kans op correcties neemt wel toe.

  6. Ten slotte waarschuwt Pimco voor disruptie  door de huidige opwarming van de aarde. Dat maakt het zeer waarschijnlijk dat het aantal natuurcatastrofes de komende jaren toeneemt. Daarnaast zal de druk op overheden om maatregelen te nemen ook sterker worden. Voor duurzame energiebedrijven is dat wind in de rug. Olieconcerns en de zware industrie zullen eronder lijden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie