Nieuws

Met ABN Amro surfen op de groeigolf

ABN Amro zet voor de tweede helft van 2019 in op Amerikaanse aandelen, EMD in harde valuta, én goud.

ABN Amro Private Banking heeft zijn beleggingsvisie gepresenteerd voor de tweede helft van het beursjaar 2019. Het is een redelijk optimistische visie. Titel van de outlook is Op de groeigolf.

Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie, constateert dat een recessie niet voor de deur staat en dat de groei van de wereldeconomie zelfs weer kan opveren. "Wij zien geen signalen dat de consumentenbestedingen verzwakken. Door de sterke huizenmarkt en arbeidsmarkt ligt dat niet voor de hand. Als ook de bedrijven, met name die in de maakindustrie, weer beter gaan draaien, kan de economische groei herstellen. Daar wijst de bedrijfscyclus op."

 Ralph Wessels

Voor Europa betekent dit een economische groei van +1%, terug naar trendmatige groei. De Amerikaanse economische groei neemt weliswaar iets af, maar +2,3% voor heel 2019 is geen reden om te somberen. Bovendien, zo merkt Wessels op: "Als een economie zich gewoontjes gedraagt, dan nemen de bedrijfswinsten jaarlijks met ruim 5% toe."

Er komt een deal

Voor dit economische basisscenario van ABN moeten bestaande risico's niet uit de hand lopen. De belangrijkste is (uiteraard) het handelsconflict tussen de VS  en China. "Eigenlijk is het een technologieconflict, waarbij de inzet de wereldmacht is," stelt Wessels, om daar optimistisch aan toe te voegen: "Beide landen hebben baat bij een oplossing. De belangen zijn zo groot dat er een deal moeten komen, waarbij de onderliggende strijd vervolgens nog lang doorgaat."

Geruststellend is dat er tegenwoordig centrale banken bestaan die naast het in toom houden van de inflatie zich ook verantwoordelijk voelen om de economie draaiende te houden. Volgens Mary Pieterse-Bloem, hoofd obligaties van ABN Amro Private Banking, is de betekenis van de recente draai van Fed groot.

Volgens haar volgt de Fed nauwgezet hoe het handelsconflict uitpakt voor de Amerikaanse economie, en staat het klaar de economie te helpen als dat nodig is. “Doordat de inflatie laag is, heeft de Fed alle ruimte om van alles te doen.” Ook China zal volgens haar niet aarzelen de economie verder te stimuleren, naarmate het handelsconflict langer duurt.

Mary Pieterse-Bloem

Geen Amerikaanse renteverlaging

Pieterse Bloem: “De obligatiemarkt rekent op een Amerikaanse renteverlaging van 0,25% in december. Als dat gebeurt, dan zal dat weinig effect hebben op de rentes, omdat dit al is ingeprijsd. De Fed zit overigens nog niet op het spoor om de rente dit jaar te verlagen. "Wij rekenen op een herstel van de economische groei, omdat er een wapenstilstand komt tussen de VS en China. In dat geval zal de Fed de rente niet verlagen en kunnen Amerikaanse rentes terugveren."

Voor Europa verwacht Pieterse-Bloem weinig ECB-acties op het rentefront. "Dat zal, gegeven waar we nu zitten in de cyclus, waarschijnlijk niet meer gebeuren." Mocht de ECB verder willen stimuleren, dan zal het naar andere manieren moeten kijken.

Weinig ontwikkelingen aan het rentefront

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Positief over Amerikaanse aandelen

Wessels: "Wij zitten neutraal in aandelen, want er is al heel veel positief nieuws ingeprijsd. Mede door de onzekerheid van het handelsconflict voelen we ons comfortabel met een houdadvies."

Wel is ABN Amro nog enthousiaster geworden over Amerikaanse aandelen. "Gezien de aanhoudend lage werkloosheid verwachten wij dat de Amerikaanse consument een belangrijke steunpilaar voor de economie blijft," zegt Wessels. "Tevens is de Amerikaanse economie minder afhankelijk van de internationale handel, zeker in vergelijking met Europa en de opkomende markten." Daarnaast profiteren Amerikaanse aandelen van de Amerikaanse dominantie in de sectoren IT en communicatiediensten. Laten dat nu net de sectoren die volgens ABN AMRO de beste groeikansen hebben.

Tech is de baas

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Terughoudend is de bank over aandelen uit de opkomende markten en vooral uit Europa. Wessels: "De economische groei van Europa is laag, de winsten inspireren niet, en de politieke risico's zijn relatief groot." Zeker de Europese banken dienen te worden gemeden. "Daar zijn er te veel van."

Vluchthaven EMD harde valuta

ABN Amro blijft negatief over obligaties. In Europa vindt het nog enig rendement in investment grade bedrijfsobligaties. Pieterse-Bloem: "Dat is de nieuwe safe haven. De bedrijfsbalansen zien er goed uit. De spreads hebben zich goed gehouden. Ook bedrijfsobligaties profiteren van het verruimingsprogramma van de ECB."

Ook ABN Amro doet duidelijk mee aan de search for yield. Hoogrentende obligaties zijn overwogen, waarbij de bank een voorkeur heeft voor obligaties opkomende markten (EMD) in harde valuta. "EMD is ook goed voor de spreiding in de portefeuille. Wij zijn duidelijk geen voorstander van obligaties in lokale valuta, want dan ben je eigenlijk met valuta's aan het spelen," aldus Pieterse-Bloem. 

Goud naar 1400 dollar

Tenslotte, de visie op grondstoffen. Pieterse-Bloem: "Wij voorzien om meerdere redenen een opleving van de goudprijs. Nee, dat is geen vlucht in veiligheid. Mede omdat er steeds meer goud-ETF's bestaan, zijn meer beleggers in goud belegd, waardoor het veilige haveneffect verdwijnt."

De bank voorspelt dat de goudprijs aan het einde van dit jaar op 1400 dollar staat. Dat komt overeen met een stijging van 10% van het huidige niveau. In dollars gemeten dan. Aangezien ABN verwacht dat de dollar dan op 1,16 staat, ligt het verwachte goudrendement 4% lager.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus