Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Pictet AM: De stad van de toekomst als beleggingskans

De smart cities-strategie van Pictet AM speelt in op wereldwijde beleggingskansen die ontstaan door groei van steden.

Om in de pas te lopen met de snelle verstedelijking zijn grote investeringen nodig. De stad moet een comfortabele woon- en werkomgeving zijn. Het stadsleven wordt alleen maar drukker.

Naar verwachting woont in het jaar 2030 60% van de wereldbevolking in stedelijke regio’s (1). De trek naar de stad is een wereldwijd verschijnsel. Steden zijn de belangrijkste bron van economische groei en wetenschappelijk onderzoek.

De producten en diensten die in steden worden geproduceerd, zijn goed voor maar liefst 80% van de wereldeconomie (2). Er is echter een keerzijde: steden zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van 70% van alle broeikasgassen wereldwijd (3).

Wonen, werken en ontspannen

De Verenigde Naties voorspellen dat het aantal stadsinwoners van ruim vier miljard in de periode tot 2050 nog eens met 2,5 miljard zal toenemen. Er zijn enorme investeringen nodig om ervoor te zorgen dat de stad van de toekomst prettige en duurzame voorwaarden biedt tot wonen, werken en ontspannen.

In de meeste steden is er weinig ruimte voor het aanleggen van nieuwe infrastructuur en voorzieningen. De sleutel voor het leefbaar houden van het stadsleven is het slim omgaan met de bestaande capaciteit.

Onze smart cities-strategie speelt in op de grote kansen die er op dat vlak liggen.

Het snijvlak van megatrends

Pictet AM concentreert zich op verschillende megatrends, zoals demografie, technologische vooruitgang en economische groei.

De ervaring leert dat de ontwikkeling in deze segmenten het snelst gaan, waardoor mooie beleggingskansen kunnen ontstaan. De smart cities-strategie volgt bedrijven die bijdragen aan de aanpak van knelpunten die zijn ontstaan door de groeiende drukte in de stad.

Voorbeelden zijn bedrijven die zorgen voor afvalwaterzuivering of schone lucht, die voorkomen dat de wegen dichtslibben of die de openbare ruimte schoon houden.

Focus op bouw, onderhoud en prettig leven

Binnen het thema van de slimme stad legt Pictet AM de focus op drie deelgebieden. In de eerste plaats is dat de bouw. Denk aan het efficiënt en duurzaam ontwerpen, plannen en aanleggen van de steden van de toekomst.

Het tweede deelgebied is onderhoud. Dat zijn ondernemingen die ervoor zorgen dat de infrastructuur van de stad op orde blijft, ook ten aanzien van energie, water en elektriciteit.

Het laatste deelgebied is prettig leven: diensten en voorzieningen die het geluk van stedelingen willen bevorderen.

Onderzoek wijst uit dat de bedrijven die passen bij het profiel van de strategie Smart Cities de kans hebben om hun inkomsten met meer dan 15% per jaar te verhogen (5).

Dat tempo ligt een stuk hoger dan dat van de wereldeconomie, die voorlopig op een groei van 4% a 5% afstevent (6).

Meer weten over beleggen in themafondsen? Klik dan hier


Bronnen: 

  1. World Urbanization Prospects: The 2014 Revision.
  2. Verenigde Naties, mei 2018.
  3. Wereldbank, 2018.
  4. Verenigde Naties, oktober 2018.
  5. Arthur D Little, Smart cities – turning challenge into opportunity, 2016.
  6. Wereldbank, 2018

Lees meer

De impact van het coronavirus