Nieuws

Dividenden +7,8% in eerste kwartaal 2019

De wereldwijde dividenden stegen in het eerste kwartaal met 7,8%. Daarmee bereikten ze een nieuw record over het eerste kwartaal van 263,3 miljard dollar, zo blijkt uit de Janus Henderson Global Dividend Index.

De onderliggende groei van 7,5% volgde dezelfde trend, omdat hogere speciale dividenden werden tenietgedaan door negatieve wisselkoerseffecten. De Janus Henderson Global Dividend Index steeg naar een record van 190,1. Dat betekent dat de dividenden nu bijna twee keer zo hoog zijn als tien jaar geleden. 

De assetmanager verwacht een record van 1,43 biljoen dollar aan uitkeringen dit jaar, een totale stijging van 4,2% en een onderliggende stijging van 5,2%.

Janus Henderson Global Dividend Index

Janus Henderson Global Dividend Index

Dividend per regio

  • Noord-Amerika liet onderliggend de snelste groei ter wereld zien en door de grote weging in het eerste kwartaal droeg deze regio sterk bij aan de algemene wereldwijde dividendgroei. In de VS kwamen de dividenden uit op een record van 122,5 miljard dollar, wat een totale stijging van 8,3% betekent. De onderliggende groei was met 9,6% zelfs nog hoger.

  • In Europa worden in het eerste kwartaal relatief weinig dividenden uitgekeerd. Door dit seizoenspatroon zijn Zwitserland en Spanje oververtegenwoordigd, terwijl Frankrijk en Duitsland maar een kleine bijdrage leveren. De totale groei van 9,2% in Europa was vooral te danken aan de speciale dividenden. Bij elkaar werd er 40 miljard dollar dividend uitgekeerd. De onderliggende groei van 5,3% was in lijn met de performance in 2018. In het VK bleef de onderliggende groei van 4,4% in het eerste kwartaal achter bij het wereldwijde gemiddelde, maar dit percentage was wel in lijn met de langere trend in het land.

  • Azië-Pacific ex-Japan laat sinds 2009 de sterkste dividendgroei zien, dankzij stijgende winsten en hogere payout-ratio’s. Het totaal over het eerste kwartaal van 18,1 miljard dollar was een stijging van 14,7% jaar-opjaar, waarmee het record over het eerste kwartaal werd gebroken. Dat was echter vooral te danken aan eenmalige uitkeringen in een seizoensmatig rustig eerste kwartaal voor dividenden. De onderliggende groei kwam uit op een iets bescheidener 3,8%. Hongkong was de koploper, terwijl Australië achterbleef.
  • In Japan hebben op inkomsten gerichte beleggers de afgelopen vijf jaar geprofiteerd van een dividendgroei van ver boven het wereldwijde gemiddelde. Steeds meer Japanse bedrijven kiezen er namelijk voor om dividend uit te keren. De dividenden zijn nu 70% hoger dan in 2014, tegenover een stijging van 25% voor de rest voor wereld. Deze sterke performance hield aan in het eerste kwartaal, met een onderliggende groei van 8,7%.

  • Opkomende markten presteerden zwakker dan hun ontwikkelde tegenhangers. Die voelden als eerste de effecten van het krappere monetaire beleid in de VS en de zorgen over de wereldhandel, zowel in hun wisselkoers als in de winstgevendheid van bedrijven. De onderliggende groei van 2,2% was hoofdzakelijk te danken aan de sterke performance in India.

Dividenden per sector

  • Farmaceutische aandelen namen een achtste van de wereldwijd uitgekeerde dividenden voor hun rekening. De sector bereikte een nieuw record van 30,1 miljard dollar, hoewel de onderliggende groei lager was dan het wereldwijde gemiddelde.

  • De uitkeringen in de veel kleinere vrijetijdssector bereikten ook een record, gestimuleerd door een grote speciale uitkering van het Britse Intercontinental Hotels.

  • Onderliggend groeiden de dividenden in de financiële sector het snelst, vooral dankzij Amerikaanse banken en vastgoedbedrijven.

  • In de oliesector lieten de dividenden een herstel zien van 10% jaar-op-jaar, dankzij de hogere olieprijs.

Verder in 2019

Voor het gehele jaar verwacht Janus Henderson dat de wereldwijde dividenden uitkomen op een record van 1,43 biljoen dollar, een totale stijging van 4,2% en een onderliggende stijging van 5,2%.

De hogere speciale dividenden dan aanvankelijk verwacht  - het basisscenario van Janus Henderson is dat deze elk jaar terugkeren naar het langetermijngemiddelde -  worden waarschijnlijk grotendeels tenietgedaan door een negatievere impact van wisselkoersen, op basis van de huidige waarde van de dollar.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus