Nieuws

Europese banken houden last van tegenwind

De slechte beleggingsrendementen van Europese banken sinds de financiële crisis zetten zich volgens Aegon AM nog wel even door.

Beleggen in banken was de laatste jaren geen slimme zet. Wie in 2009 100 euro in Europese bankaandelen had gestoken, zou volgens Jacob Vijverberg, manager van het Kames Global Diversified Income Fund, tien jaar later twintig euro hebben verdiend.

Dat komt overeen met een jaarlijks rendement van 1,5% per jaar, niet veel meer dan wat een spaarrekening zou hebben opgeleverd. Helaas wordt het de komende jaren niet beter.

De Europese banken hebben op een aantal fronten te maken met tegenwind. Allereerst holt de vloedgolf van nieuwe regels de winstgevendheid van banken uit. Met name de aangescherpte vermogenseisen doen banken volgens Vijverberg pijn.

“De gestegen kapitaalratio, die banken minder kwetsbaar maakt in tijden van crisis en gunstig is voor de deposant en belastingbetaler, betekent voor beleggers een lager rendement op geïnvesteerd vermogen. Banken behalen ongeveer hetzelfde rendement op eigen vermogen als vóór de financiële crisis, maar het rendement moet nu worden gespreid over een bredere vermogensbasis.”

Te veel banken

Bovendien hebben de Europese banken volgens Vijverberg veel last van onderlinge concurrentie. "Er zijn te veel banken in Europa, die allemaal met elkaar concurreren om dezelfde klanten. Dat leidt ertoe dat de vergoedingen en de rente-inkomsten onder druk komen te staan."

De banken hebben ook te maken met nieuwe concurrentie van de meer flexibele Fintech-bedrijven. "Deze veroveren, onder meer dankzij nieuwe Europese regelgeving, een steeds groter marktaandeel."

"Er zijn te veel banken in Europa, die allemaal met elkaar concurreren om dezelfde klanten"

Alsof het allemaal nog niet genoeg is, staan de rentemarges van de Europese banken onder druk.

Precaire situatie

Het verschil tussen de rente die banken betalen op hun verplichtingen (voornamelijk deposito's) en de rente die zij ontvangen op hun activa (leningen en hypotheken) wordt steeds kleiner, en daarmee ook de winst die overblijft. 

Vijverberg: “Veel banken zijn zich bewust van de precaire situatie waarin zij zich bevinden en zijn op zoek naar andere bronnen van inkomsten, waarbij een groot aantal banken inzet op diensten waarvoor een vergoeding wordt betaald (en waarbij het dus niet om kapitaal draait), zoals financieel advies of vermogensbeheer. Echter, de winst die deze diensten oplevert, is vaak beperkt, of neemt af als gevolg van technologie, regelgeving of de focus op kosten.”

Uitzonderingen

Enfin, volgens Vijverberg is het niet meer dan  logisch dat de Europese bankensector tegen lage multiples wordt verhandeld. "Structureel verwachten wij echter dat het rendement van bankaandelen ondanks de lage waarderingen achter zal blijven."

Dat wil niet zeggen dat Vijververg daarom niet langer belegt in Europese banken.  "Ondanks de problemen zijn er altijd nog banken die tegen de trend ingaan, doordat zij lagere kostenratio's kennen als gevolg van een beter online aanbod."

Helaas verklapt hij niet om welke banken het precies gaat.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie