Nieuws

Alle beleggingsprofielen weer in de plus

Het herstel op de beurzen in het eerste kwartaal werkt door in alle beleggingsprofielen, aldus Finner. De rendementen lopen op van 3,6% in een zeer defensief profiel, tot maar liefst 12,2% in het zeer offensieve profiel.

Daarmee maakten alle beleggingsprofielen de verliezen uit het vierde kwartaal 2018 goed. Finner houdt de gemiddelde rendementen van vermogensbeheerders bij in de ProNL Index.

Dit is een samengestelde index van de rendementen van alle professionele vermogensbeheerders.

Finner: rendementen profielen vermogensbeheer NL eerste kwartaal 2019

Vorig kwartaal werden de grootste verliezen in de aandelenportefeuilles geleden. Dit kwartaal was het effect op aandelen ook groter dan op obligaties - in positieve zin dit keer, aldus Finner. Daardoor zijn in de offensieve profielen grotere stijgingen waar te nemen dan in de defensieve.

Actief versus passief

De verschillen tussen actieve en passieve beheerders bleven dit kwartaal beperkt. Passieve partijen behaalden in een offensief profiel wel hogere rendementen (0,9 procentpunt verschil). In het defensieve profiel presteerden actieve partijen 0,1 procentpunt beter dan passieve partijen uit de ProNL Index.

Finner: rendementen profielen vermogensbeheer NL eerste kwartaal 2019

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen