Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Vrees voor recessie is waarschijnlijk overdreven

Volgens Nikolaj Schmidt Chief International Economist bij T. Rowe Price stevenen we niet af op een recessie. "We gaan nog zeker zes maanden zwakke groei tegemoet, waarna waarschijnlijk een door investeringen gedreven herstel volgt."

"Er wordt de laatste tijd nogal nerveus gedaan over de vraag of de wereldeconomie het einde van de cyclus nadert of niet – en daarmee, of er een wereldwijde recessie in aantocht is.

Ik denk niet dat we op een recessie afstevenen, maar geloof anders dan sommigen ook niet dat we aan de vooravond van een herstel staan. In plaats daarvan denk ik dat we nog zeker zes maanden zwakke groei tegemoet gaan, waarna waarschijnlijk een door investeringen gedreven herstel volgt.

Sinds een maand of twaalf vertoont de wereldwijde groei een dalende lijn. Hiervoor zijn drie hoofdoorzaken aan te wijzen.

  1. China heeft zijn schuldenlast fors afgebouwd, waardoor de kredietgroei in het land een klap heeft gekregen. En als de kredietgroei in China afvlakt, vlakt de groei elders in de wereld ook af: volgens het IMF is China goed voor circa 25% van de wereldwijde kapitaalvorming.

  2. De politieke onzekerheid is toegenomen door het oprukkende populisme en handelsconflicten. Bedrijven die over miljardeninvesteringen moeten beslissen, willen zekerheid over het economisch klimaat dat hen te wachten staat en als dat onduidelijk is, kijken ze liever de kat uit de boom. Dit vertraagt de groei.

  3. De derde factor die de wereldwijde groei afremt, is monetaire verkrapping in de VS. Een sterke dollar betekent dat kapitaal van de periferie naar de kern stroomt en dat is nooit goed voor het wereldwijde bbp.

"De ruimere financiële omstandigheden en het soepele begrotingsbeleid dat in de drie belangrijkste regio’s wordt gevoerd, zullen waarschijnlijk genoeg zijn om een herstel te ondersteunen"

Macro-economische onevenwichtigheden

Deze drie factoren spelen nog steeds, en daarom verwacht ik dat de groei zeker nog zes maanden zal afzwakken. Tegelijkertijd echter nemen de monetaire autoriteiten en overheden stappen om hieraan tegenwicht te bieden.

Over het geheel genomen denk ik niet dat we op een recessie afkoersen, omdat de omstandigheden die normaal gesproken aan een recessie voorafgaan, nu niet aan de orde zijn.

Recessies worden meestal voorafgegaan door forse macro-economische onevenwichtigheden, zoals explosief stijgende consumentenuitgaven of investeringen, die resulteren in hoge tekorten op lopende rekeningen, hoge schulden en soms een excessieve stijging van de huizenprijzen. Maar we hebben de afgelopen jaren geen investerings- of consumptie-explosies gezien die een zodanige macro-economische onbalans zouden veroorzaken dat een correctie in de vorm van een recessie nodig is.

Groeidoelstellingen halen

Zeker, in de VS zijn de bedrijfsschulden hoog en neemt de loondruk toe, wat een risico vormt voor de winstmarges en daardoor voor de investeringen. Deze factoren kunnen uiteindelijk de aanzet geven tot de volgende recessie, maar niet op korte termijn, daarvoor zijn ze naar mijn mening niet ernstig genoeg.

Als ik gelijk heb en een recessie uitblijft, zou later dit jaar of begin volgend jaar een herstel kunnen intreden. De Fed zal de rente hoogst waarschijnlijk ongemoeid laten, maar laat zich vanwege de groeivertraging misschien toch overhalen tot een tussentijdse verruiming van twee of drie stappen om het herstel te ondersteunen.

Een renteverhoging door de ECB zit er gezien de zwakke vooruitzichten voorlopig niet in. In China blijven de autoriteiten naar verwachting doen wat ze nodig achten om hun groeidoelstellingen te halen.

Kans op renteverlaging

Hoewel er de afgelopen jaren macro-economische onevenwichtigheden konden ontstaan, hebben ze nog voldoende munitie achter de hand om de economie zo nodig te ondersteunen; sterker nog, de schuldenafbouw van de afgelopen achttien maanden heeft geholpen hun vuurkracht te verhogen.

Al met al zullen de ruimere financiële omstandigheden en het soepele begrotingsbeleid dat in de drie belangrijkste regio’s wordt gevoerd, waarschijnlijk genoeg zijn om een herstel te ondersteunen. Een vermindering van de onzekerheid in de vorm van een afname van de handelsspanningen zou daarbij zeker helpen.

Totdat het herstel begint, verwachten we dat de economische vertraging de aandelenkoersen blijft afremmen. De rentes blijven waarschijnlijk laag, hoewel het misschien interessant wordt te beleggen in obligaties van landen waar kans op een renteverlaging bestaat, zoals Zuid-Afrika, Mexico en Rusland.

Sterk carrypotentieel

Brazilië heeft ruimte om sterk te groeien zonder inflatie te genereren. Valuta’s van opkomende markten (Emerging Markets) zijn redelijk aantrekkelijk, vooral in Latijns-Amerika waar ze worden gesteund door een stijgende trend in de prijs van metalen.

Maar een aanhoudend zwakke groei in Europa zou een risico vormen voor valuta van emerging markets. Goedkope valuta van landen met economische problemen zoals Argentinië en Turkije bieden sterk carrypotentieel, hoewel ze vanwege de hoge inflatie niet zonder risico zijn."

Lees meer

Alternatieve beleggingen