Nieuws

Glen Finegan verlaat Janus Henderson Investors

Glen Finegan, hoofd aandelen opkomende markten van Janus Henderson Investors, kan op zoek naar ander werk. De resultaten van zijn eigenzinnige beleggingsaanpak bleven hopeloos achter.

Glen Finegan (zie foto), hoofd van het opkomende marktenaandelenteam van Janus Henderson Investors, verlaat per vandaag (18 april) de firma om elders in de sector nieuwe uitdagingen te vinden. Dat is in goed overleg besloten.

Finegan gaat niet alleen. Vier teamleden verlaten Janus Henderson op 30 november. De vermogensbeheerder meldt dat de beleggingsfilosofie tot die datum dezelfde blijft. Dat duidt erop dat Janus Henderson Investors blijkbaar niet erg enthousiast was over de wijze van beleggen.

De prestaties hielden ook niet over om het zachtjes uit te drukken. Neem het Janus Henderson Emerging Markets Fund, één van de vijf fondsen die Finegan beheerde.

Over de laatste drie jaar bedroeg de underperformance tegenover de relevante index meer dan 6% per jaar. Dit jaar staat de teller op -6,9%. Het management, dat de laatste jaren bedrijfsbreed met de nodig outflow te maken heeft, vond het blijkbaar welletjes. 

Eigenzinnig

Glen Finegan heeft een geheel eigen kijk op de beurs. Het begint al met de standplaats. Hij opereerde de afgelopen jaren in Edinburgh in plaats van Londen. De keuze voor Edinburgh was niet toevallig. "In Edinburgh zit van oudsher een cluster van langetermijnbeleggers, waar wij ons ook onder scharen. Dat is fijn sparren."

Glen Finegan is daarnaast wars van beleggen in Chinese internetbedrijven, die tegenwoordig de hoeksteen van menig opkomende marktenaandelenfonds vormen.

Finegan: "In opkomende markten is de wetgeving die aandeelhouders beschermt zwak ontwikkeld of geheel afwezig. Juist in opkomende markten is het dus zaak bedrijven te vinden die minderheidsaandeelhouders serieus nemen. Dat is met Chinese internetbedrijven, zoals Alibaba en Tencent, niet het geval. Op het gebied van corporate governance presteren beide bedrijven zwaar onder de maat. Just terrible!"

Ook geen staatsbedrijven

In een gesprek met IEXProfs afgelopen jaar vergeleek Finegan de twee Chinese marktbestormers met twee energiebedrijven, die tien jaar geleden de opkomende markten aandelenindex domineerden: Gazprom en Petrobas.

"Iedereen weet waar de zwakke corporate governance van deze bedrijven toe heeft geleid. Politici konden vrijelijk graaien. Met de minderheidsaandeelhouders werd geen rekening gehouden."

Finegan hield zich ook verder verre van opkomende marktenbedrijven die sterke banden onderhouden met lokale overheden, of die het slachtoffer kunnen worden van plotseling veranderende regels. "Dat maakt het onmogelijk om met een Nigeriaanse olieproducent in zee te gaan. In Nigeria kun je geen olie uit de grond halen zonder corrupt te zijn."

Het zal niet verbazen dat Finegan ook niet dol is op staatsbedrijven. "Ik geloof niet dat staatsbedrijven worden bestuurd in het belang van alle aandeelhouders. Neem bijvoorbeeld de situatie in India. Drie kwart van de banken is in staatshanden, maar die hebben wel ruim 90% van alle slechte leningen in bezit. Dat verbaast me niets."

Liever familiebedrijven

Waar Finegan wel graag in belegt, zijn familiebedrijven. Deze bedrijven worden veelal gekenmerkt door langetermijndenken. "Men wil wat achterlaten voor de volgende generatie."

Gunstig is volgens Finegan ook dat familebedrijven geneigd zijn niet al te veel risico te nemen, "want met het kapitaal van de familie speel je niet." Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle familiebedrijven per definitie een goede belegging vormen.

Dat begrijpt Glen Finegan ook. "Integriteit en reputatie zijn belangrijk. Als een familiebedrijf vakbondsmensen laat doodschieten, dan wil je daar geen minderheidsaandeelhouder van zijn."

Ook is het succesvolle optreden van de eerste generatie bestuurders geen garantie dat de generaties daarna even goed in staat zijn het familiebedrijf te runnen. Finegan hield dat in de gaten, en hem kennende zal hij dat in zijn nieuwe job ook doen. 

Glen Finegan werkte sinds 2015 voor Janus Henderson Investors. We zijn benieuwd waar hij straks opduikt. En natuurlijk of hij dan in Edinburgh blijft. 


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus