Nieuws

Waarom dividend iets minder belangrijk is

Dividend heeft de laatste decennia aan betekenis ingeboet, aldus Ben Carlson. "Het koersrendement is belangrijker door meer aandeleninkoop en een grotere focus op groei."

Er zijn beleggers die zweren bij een goed dividendrendement, maar het belang daarvan is sinds de jaren vijftig wel sterk afgenomen. Het koersrendement is een veel grotere rol van betekenis gaan spelen, doordat bedrijven steeds meer zijn overgestapt op de inkoop eigen aandelen.

Daarnaast speelt de opkomst van groeisectoren zoals de IT- en biotechnologiesector een grote rol. Dat zegt vermogensbeheerder Ben Carlson van Ritholtz Wealth Management.

Carlson staaft dit aan behaalde rendementen sinds de jaren vijftig. In bijna alle decennia, op twee na, was het koersrendement hoger dan het dividendrendement, terwijl dat in de periode voor de Tweede Wereldoorlog eerder andersom was.

Staatsobligaties deden het beter

Een keerpunt in het denken over aandelen kwam in de jaren vijftig toen in de VS het dividendrendement onder dat van staatsobligaties kwam te liggen. In het verleden was dit een duidelijk teken om afscheid te nemen van aandelen, maar het omgekeerde gebeurde.

Het is overigens niet zo dat dividendrendementen slecht waren. Tussen de jaren 50 en 2018 bedroeg het gemiddelde rendement een nog alleszins redelijke 3,4% per jaar.

De koersrendementen waren echter ruim dubbel zo hoog met 7,5%. Het totaalrendement was dus 10,9%.

SEC stimuleert aandeleninkoop

Een belangrijke reden hiervoor was het besluit van de Amerikaanse toezichthouder SEC in de jaren tachtig om de inkoop van eigen aandelen te stimuleren, iets waar bedrijven gretig gebruik van maakten. 

Dat kan echter niet de enige verklaring zijn omdat het koersrendement al eerder hoger lag dan dat uit dividend.

De tweede verklaring is de opkomst van technologieaandelen in aandelenindices. Het belang van de Nasdaq-index speelt daar uiteraard een grote rol bij.

Carlson zegt niet dat dividend geen rol van betekenis meer speelt. Ook kunnen dividendstrategien nog altijd een welkome aanvulling zijn, maar een ding is zeker, in de hoofden van de gemiddelde belegger speelt dividend een steeds minder belangrijke rol van betekenis.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie