Nieuws

Nederland loopt (nog altijd) voorop bij ESG-beleggen

Bij meer dan de helft van de Nederlandse institutionele beleggers is ESG inmiddels een integraal onderdeel van het beleggingsbeleid. Voor de rest van Europa is dat 31%, aldus BNP Paribas Securities Services.

Nederlandse institutionele beleggers lopen in vergelijking met hun Europese peers voorop in de integratie van Environmental, Social and Governance (ESG).

Meer dan de helft van de Nederlandse respondenten (52%) geeft aan dat ESG een vast onderdeel is van hun beleggingsstrategie, vergeleken met 31% in de rest van Europa.

Dit blijkt uit onderzoek van BNP Paribas Securities Services. Voor het onderzoek zijn 347 institutionele beleggers geïnterviewd die ESG criteria hanteren in hun beleggingsstrategie, waaronder 31 Nederlandse instellingen.

Nederland loopt voorop

Andere onderzoeksresultaten: Bij Nederlandse institutionele beleggers wordt de strategische verantwoordelijkheid voor ESG vaker door de top van de organisatie genomen dan in de rest van Europa.

Bij Nederlandse financiële instellingen ligt de verantwoordelijkheid in bijna een kwart van de organisaties (23%) bij de CEO. In de rest van Europa is dit bij 9% van de financiële instellingen het geval.

Nederlandse financiële instellingen zijn optimistisch over hun capaciteiten om ESG-data te integreren in de bestaande risico- en prestatiemaatstaven. 78% van de respondenten ziet dit als een sterk punt van hun organisatie, vergeleken met 71% van de respondenten uit de rest van Europa.

Voor bijna de helft (48%) van de Nederlandse respondenten behoort het lagere beleggingsrisico tot de top 3 van motivaties om ESG te integreren in de beleggingsbesluitvoering.

Outperformance boeken

Maar niet alleen in Nederland is ESG-beleggen aan een duidelijke opmars bezig. Volgens het ESG Global Survey 2019 van BNP Paribas Securities Services neemt het internationale gebruik van ESG-criteria in de beleggingsstrategie sterk toe.

75% van de beleggers en 62% van de vermogensbeheerders houdt 25% of meer van zijn beleggingen aan in fondsen die ESG-criteria hanteren. In 2017 betrof dit nog 48% van de beleggers en 53% van de vermogensbeheerders.

Ruim 65% van de respondenten stemt zijn beleggingsstrategie inmidels af op de UN Sustainable Development Goals.

52% van de respondenten gaf meer rendement op lange termijn op als één van de drie voornaamste redenen om aan ESG-beleggen te doen. 60% van alle respondenten verwacht dat hun ESG-portefeuilles de komende vijf jaar de markt verslaan.

"60% van alle respondenten verwacht dat hun ESG-portefeuilles de komende vijf jaar de markt verslaan"

Maar duurzaam beleggen is niet eenvoudig

De grootste drempels die worden genoemd voor de opname van ESG-criteria zijn data en technologie. Maar beleggers zijn optimistisch: ruim 90% voorspelt dat in 2021 meer dan 25% van zijn fondsen volgens een ESG-model zal beleggen.

Een kwart van de respondenten (29%) investeert in het bijscholen van hun medewerkers en creëert nieuwe banen, waarvoor ze medewerkers met een minder traditioneel profiel aantrekken. Hierbij gaat het om professionals vanuit bijvoorbeeld NGO’s, of om ESG-specialisten.

"ESG-beleggen is niet altijd eenvoudig in de praktijk te brengen. Het is soms nog lastig om de juiste data beschikbaar te hebben en de technologiekosten zijn nog hoog vanwege de beginfase waarin ESG-beleggen zich, ondanks de positieve ontwikkelingen, nog bevindt," zegt Jan-Albert Koopman van BNP Paribas Securities Services.

"De komende twee jaar zal een grote slag moeten worden geslagen in de ontwikkeling van de juiste beleggingsmix, technologie en vaardigheden."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen