Nieuws

Robeco waarschuwt voor obligatierisico's

De obligatierally van de afgelopen maanden is volgens Robeco geen echt herstel, maar een dead cat bounce. Voor de middellange termijn verwacht de vermogensbeheerder hogere risicopremies.

Een winstrecessie is in aantocht, zo waarschuwt Robeco in de nieuwste driemaandelijkse credit-outlook. Robeco baseert deze verwachting onder meer op de hoeveelheid winstwaarschuwingen, waarbij de energie-, grondstoffen- en techsector de kroon spannen met winstafnames die tot in de dubbele cijfers lopen.

"Dit is het gevolg van de druk op de winstmarges, doordat de loonkosten harder stijgen dan de inflatie." Volgens de vermogensbeheerder kan dit niet worden gecompenseerd door hogere verkoopprijzen of een hogere productiviteit.

De obligatierally is volgens Robeco kenmerkend voor bearmarkten. In dit stadium van de cyclus zijn de grootste risico’s zwakker wordende winstcijfers en – uiteindelijk – verlagingen van ratings (binnen investment grade) en een toename van het aantal wanbetalingen (binnen high yield).

"De huidige obligatierally is volgens Robeco kenmerkend voor bearmarkten"

Amerikaanse renteverlaging is link

Een logische reactie van de Fed zou het verlagen van de rente zijn. Dit zou echter voor problemen kunnen zorgen op de Amerikaanse leningenmarkt (leveraged loans). Deze markt van 1.100 miljard dollar is volgens Robeco de grootste bubbel in de kredietmarkt.

"Beleggers kopen deze producten wanneer zij verwachten dat de centrale bank de rente verhoogt, aangezien het producten met een variabele rente zijn. Wanneer de Fed de rente verlaagt, zal dit negatief zijn voor deze sterk gegroeide markt. Nu is daar al sprake van outflows."

Of een winstrecessie ook zal leiden tot een economische recessie is niet duidelijk, aldus Robeco. "Historisch gezien is een kloof tussen verwachtingen en de realiteit van dit formaat echter altijd een voorbode van een recessie."

Extra vervelend is dat de bedrijfsschulden erg hoog zijn. "Een ideaal moment om deze schuld af te bouwen was tijdens de monetaire verruiming. Dit werd echter niet gedaan. In plaats daarvan hebben bedrijven zich gericht op fusies en overnames en eigen aandelen ingekocht."

De schuld van Amerikaanse bedrijven met de waardering investment grade is volgens Robeco van een zorgwekkende omvang."Naarmate de economie vertraagt en de winsten afnemen, zal deze nu al hoge schuld verder toenemen. Hierdoor is in de VS het risico op fallen angels het grootst."

Liever Europa dan VS

Voor Robeco is er alle reden om defensieve obligatieposities in te nemen. De vermogensbeheerder prefereert investment grade boven high yield en Europa boven de VS.

Met name schuld uitgegeven door Europese banken (mits niet uit Zuid-Europa) heeft de voorkeur.

Robeco concludeert: "Wij verwachten dat de underperfomance van obligaties van zwakke kwaliteit aanhoudt. Dit is niet het moment om voor de hoogste rentes te gaan."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?