Nieuws

Positief over Chinese schuld

Gisteren werden Chinese onshore RMB-obligaties in de belangrijkste wereldwijde obligatie-indices opgenomen. De verbeterde internationale markttoegang onderstreept het groeiende belang en de populariteit van de Chinese onshore-obligatiemarkt, aldus Fidelity International.

“China heeft een steeds gezondere en bruisende kapitaalmarkt. Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor economische groei op de lange termijn”, zegt Bryan Collins, hoofd Aziatische obligaties en fondsmanager bij Fidelity International. “Een belangrijke aanwijzing hiervoor is onder meer dat tegen het einde van 2018 het aantal Chinese staatsobligaties in buitenlandse handen was toegenomen tot meer dan 8%."

Eind 2018 kondigde de Chinese centrale bank aanvullende versoepelingsmaatregelen aan, terwijl ook de Federal Reserve een meer ‘dovish’ standpunt heeft ingenomen. Dat hielp risicovolle activa. Met China in de stimulusmodus hebben bedrijven gemakkelijker toegang tot financiering en dat helpt de Chinese economie te stabiliseren.

Prachtjaar 2018

Beleggers in Chinese schuld hadden vorig jaar over rendement weinig te klagen. Chinese staatsobligaties waren in 2018 een van de best presterende activaklassen met een gemiddeld rendenent van 9%. De koek is nog niet op. Collins: "Vooruitblikkend denken we dat beleggers tijdens de huidige economische cyclus nog meer kunnen profiteren."

Ofschoon het aantal Chinese wanbetalingen in 2018 groeide, kende de Chinese onshore-obligatiemarkt nog steeds een laag wanbetalingspercentage van minder dan 1%. Het verklaart mede Fidelity's positieve kijk op de Chinese kredietmarkt. Aan de valutazijde rekent Fidelity voor dit jaar op een stabiele Chinese munt. Ook dat is een zorg minder.

Aziatische schuld profiteert

De ontwikkelingen in de Chinese onshore-obligatiemarkt zullen volgens Bryan Collins ook een positief spill-over-effect hebben en de bredere Aziatische vastrentende markt stimuleren. "Wereldwijd verwachten we dat de monetaire en begrotingsversoepeling zich in 2019 zal voortzetten. De dovish houding van de Fed ten aanzien van renteverhogingen en het algemene ondersteunende beleid in Azië en China zullen zowel de Chinese onshore-obligatiemarkt als de bredere Aziatische vastrentende markt ondersteunen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?