Nieuws

Het gaat om M1, stupid!

Op basis van de analyse van de hoeveelheid geld in omloop (M1) denkt hoofdeconoom Simon Ward van Janus Henderson Investors vrij precies te kunnen voorspellen wat een economie over zes tot twaalf maanden doet. Krijgen we die recessie?

Precies een jaar geleden betrad Simon Ward (zie foto) met een somber gezicht het spreekgestoelte op het hoofdkantoor van de vermogensbeheerder in hartje Londen.

Ward temperde de toenmalige feestvreugde op de beurzen door zuur te melden dat de wereldeconomie op het punt stond af te glijden.

Ward: "Eind 2017 was er sprake van stevige economische groei, maar de sterke daling M1 vertelde mij dat de economische groei in de lente van 2018 zou pieken om daarna te vertragen. Dat is precies wat er is gebeurd."

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Op basis van de ontwikkeling van M1, de belangrijkste economische indicator waar Ward zijn economische verwachtingen op baseert, is er reden voor hoop. Volgens Ward bereikte M1 afgelopen oktober de bodem, waardoor de economie in het derde kwartaal van dit jaar weer kan groeien.

100% zeker is de econoom daar niet van. "MI blijft erg laag, waardoor het nog te vroeg is om uit te gaan van een hernieuwd groeipad." Een briesje kan de fragiele wereldeconomie omblazen.

Zware terugval Amerikaanse economie

De Fed moet aan de bak om de Amerikaanse economie overeind te houden. "In het eerste half jaar van 2019 zal de economische groei terugvallen tot minder dan 1%. De draai van de Fed is niet voldoende om dat proces te keren. Ik verwacht dat we dit jaar de eerste Amerikaanse renteverlagingen zullen zien," aldus Ward.

"Ik verwacht dat we dit jaar de eerste Amerikaanse renteverlagingen zullen zien"

Kwetsbaar Europa

Dat de Europese economie minder begon te draaien, verraste Ward ook niet. "Iedereen die de ontwikkeling van M1 in de gaten hield, had dat kunnen zien aankomen." Dat wil niet zeggen dat Ward bang is voor een naderende Europese recessie.

"De MI bevindt zich nog in positief territorium, dus die angst is niet nodig. Maar, zo zegt hij er wel direct bij: "Ervan uitgaande dat er geen externe schok optreedt, zoals bijvoorbeeld een Amerikaanse extra belasting op Duitse auto's, een ongecontroleerde harde Brexit of een escalatie van de handelsspanningen tussen de VS en China."

Het valt te hopen dat geen van de mogelijke externe schokken optreedt, want Draghi & Co hebben niet langer de middelen om de komst van stevig economisch onweer te keren.

"De EU valt dan zeker in een recessie." De kans dat dit gebeurt wegens een ongecontroleerd vertrek van het VK uit Europa bedraagt volgens Ward 40%. "Niet omdat het VK een no-deal wil, maar omdat de EU-leden het gewoon helemaal zat zijn en de stop eruit treken."

Geen inflatie-angst

Bang voor inflatie hoeft niemand te zijn. De lagere economische groei in de wereld vertaalt zich automatisch in een lage inflatie.

Ward: "Vorig jaar werd nog gedacht dat de krapte op de arbeidsmarkt de inflatie zou opdrijven. Dat is niet gebeurd, want de lonen gingen weliswaar iets omhoog, maar bedrijven hebben de prijzen van hun producten niet verhoogd."

Het zou Ward niet verbazen als de lonen dit jaar weer zullen dalen.

De boodschap van de cycli

Naast M1 houdt Ward ook een drietal cycli in de gaten om te zien of de M1-voorspelling wat breder gedragen wordt. Hij spreekt in dit verband over een cross-check. Deze drie cycli zijn: stockbuilding cycle (gemiddeld 3,5 jaar), business cycle (duurt gemiddeld 8,5 jaar) en de housing cycle (gemiddeld 18,4 jaar).

Hoe staan de cycluszaken? De bodem van de stockbuilding cycle wordt eind dit jaar bereikt. "We zitten inderdaad in een downturn. Investeringen gaan omlaag." De business cycle (de belangrijke conjunctuurcyclus) had volgens Ward twee jaar geleden moeten bodemen in de vorm van een recessie.

"Dat is niet gebeurd, maar de trend is duidelijk omlaag." Alleen de huizencyclus biedt hoop. In de (Amerikaanse) huizenmarkt gaat het pas mis in 2023. "We zitten nu nog altijd in een upswing."

Als alle drie cycli op hetzelfde moment de bodem raken, dan is het economisch goed mis. Dat gebeurde tijdens het uitbreken van de kredietcrisis. Een zelfde soort gebeurtenis verwacht Ward in 2027.

Dit jaar staan de seinen van twee van de drie indicatoren op rood. Dat duidt volgens Ward op verhoogde recessiekans. M1 staat niet alleen.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Nog even wachten aub

Aandelenbeleggers die varen op de voorspelling van Ward gaan de komende maanden voor safe en zeker. Er is geen reden om defensieve posities te verlaten.

Maar als er de komende tijd geen vervelende externe schokken optreden en M1 plus de twee cycli duidelijk omhoog klauteren, dan biedt dat een prima instapmoment.

Ward afsluitend: "Sommige economische indicatoren geven aan dat het na de zomer beter wordt. Ik moet dat nog zien. Vooralsnog ben ik pessimistisch. Wel hoop ik volgend jaar een positiever verhaal te kunnen vertellen."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen