Nieuws

Positieve impact leidt tot extra groei én rendement

Bedrijven met een positieve impact groeien sneller en halen betere rendementen. Dat blijkt uit onderzoek van NN IP. "De resultaten bevestigen dat financiële en maatschappelijke rendementen hand in hand kunnen gaan." Volgens NN IP heeft 1 op de 5 beursbedrijven positieve impact.

Uit nieuw onderzoek van NN Investment Partners (NN IP) blijkt dat een verrassend groot aantal beursgenoteerde bedrijven een positieve impact heeft op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties.

Van de wereldwijd 15.000 onderzochte bedrijven voldoen bijna 3.000 (19%) aan de criteria voor een positieve impact. Van deze bedrijven biedt ruim 60% toegang tot zorgoplossingen(45%) of draagt bij aan de transitie naar een CO2-arme energievoorziening en circulaire economie (18%).

Het onderzoek laat ook zien hoe belangrijk fundamentele analyse is voor duurzaam beleggen. Veel bedrijven kunnen namelijk een volgende stap zetten naar een duurzamer bedrijfsmodel, omdat hun producten geleidelijk verbeteren of minder schadelijk zijn dan die van concurrenten," aldus NN IP.

Meer rendement met positieve impact

Vaak wordt gedacht dat bedrijven die streven naar een positieve impact op de maatschappij of het milieu minder financieel rendement opleveren. De analyse van NN IP laat echter zien dat deze bedrijven het juist beter doen dan het universum van beursgenoteerde ondernemingen als geheel. Ze groeien sneller, genereren kwalitatief betere rendementen en hebben lagere kapitaalkosten.

"Impactbedrijven groeien sneller, genereren kwalitatief betere rendementen en hebben lagere kapitaalkosten"

Bedrijven met een positieve impact behalen een omzetgroei van gemiddeld 12% over vijf jaar, tegenover 7% voor bedrijven met een neutrale of negatieve impact. Over een periode van vijf jaar bedragen de kapitaalkosten gemiddeld 5%, tegenover 6% voor bedrijven zonder positieve impact.

In eerste instantie lijkt uit het onderzoek te komen dat bedrijven met een positieve impact op de korte termijn een underperformance behalen. Het rendement op hun vermogen (CFROI) is slechts 2,7% hoger dan de kapitaalkosten, versus 2,9% voor bedrijven met een neutrale of negatieve impact. Als we bedrijven met een marktkapitalisatie van minder dan 1 miljard dollar echter buiten beschouwing laten, dan ligt de CFROI van impactbedrijven echter 7,3% hoger dan de kapitaalkosten, tegenover 4,9% voor niet-impactaandelen.

Einde van de impactmythes

Willem Schramade, Senior Portfolio Manager bij NN Investment Partners, licht toe: “De uitkomsten bevestigen onze visie, namelijk dat financiële en maatschappelijke rendementen hand in hand kunnen gaan. Ons onderzoek maakt korte metten met de mythe dat impactbeleggen geld kost of tot slechtere risico-rendementsprofielen leidt. Het is ook niet zo vreemd dat bedrijven met een positieve impact sneller groeien. Ze zijn doorgaans innovatiever en profiteren van gunstige SDG-effecten, en ze zijn meestal niet betrokken bij afzwakkende industrieën. Dit alles maakt bedrijven ook veerkrachtiger en minder cyclisch en dat verklaart de lagere kapitaalkosten voor bedrijven met een positieve impact.”

“De factor omvang is ook het vermelden waard. Voordat we aan onze analyse begonnen, dachten we dat er meer smallcaps dan largecaps met een netto positieve impact zouden zijn. Kleine bedrijven zijn immers vaker gericht op innovatie, terwijl grotere bedrijven vaker wat zijn vastgeroest in de oude economie met negatieve neveneffecten, zoals luchtvaartmaatschappijen, oliegiganten en tabaksbedrijven. In werkelijkheid vonden we slechts een licht negatieve relatie tussen positieve impact en omvang.”

Kantelpunt 2016

De belangstelling van beleggers voor beursgenoteerde impactaandelen heeft in januari 2016, toen de SDG’s van de VN van kracht werden, een enorme impuls gekregen. Deze SDG’s zijn bedoeld om de handen ineen te slaan om de armoede te beëindigen, ongelijkheid te bestrijden en klimaatverandering aan te pakken.

Willem Schramade vervolgt: “Impactbeleggen is relatief nieuw. Er zijn nog niet zoveel gegevens beschikbaar en er is maar weinig empirisch bewijs. Nu steeds meer bedrijven over impact rapporteren, komen er meer en betere gegevens beschikbaar. Dit maakt het gemakkelijker om de impact concreet te maken, zodat de SDG’s beter belegbaar zijn en dus sneller kunnen worden behaald.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie