Nieuws

Newton IM: Inflatie komt wel terug

Inflatie is niet dood als het aan Newton IM ligt. Protectionisme en nieuwe monetair kunnen de inflatie alsnog aanwakkeren, waardoor goud zich als veilige inflatiehaven kan bewijzen. Speculatief verhaal, maar interessant discussiestuk.

De hogere inflatie in de VS zal niet leiden tot een snellere stijging van het prijspeil elders in de ontwikkelde wereld. Dat stellen de specialisten van vermogensbeheerder Newton Investment Management, onderdeel van BNY Mellon IM, in de publicatie: Turning Japanese. Thought on inflation.

De risico’s op een hogere inflatie liggen volgens hen vooral in ‘radicale nieuwe ideeën’ op het gebied van monetair beleid, al dan niet doorgevoerd onder politieke druk. Beleggers kunnen zich daar tegen beschermen door goud op te nemen in de portefeuille.

Zwakke Amerikaanse economie

Newton IM is van mening dat de economische groei in de VS fragieler is dan vaak gedacht. Overheden, bedrijven en huishoudens moeten lenen om deze op peil te houden. Ook het potentieel van de Amerikaanse economie op langere termijn (de resultante van de groei van de bevolking en de productiviteit) is niet verbeterd. De kwetsbaarheid voor de stemming op de financiële markten is groot. Tegelijkertijd lijkt de relatie tussen de krappe arbeidsmarkt en inflatie danig verzwakt. De VS gaat dus geen aanjager worden van de huidige tamme wereldwijde inflatie.

Ook de wereldwijde geldgroei acht Newton IM te zwak om drie zaken tegelijkertijd te realiseren: reële economische groei, hoge prijzen op financiële en vastgoedmarkten en een hoger algemeen prijspeil.

Nieuw monetair beleid

Politieke ontwikkelingen kunnen de inflatie echter wel aanjagen, benadrukken de Newton-specialisten. De daling van de wereldwijde inflatie ging gelijk op met het proces van globalisering, waar producten daar worden gemaakt waar de kosten het laagst zijn. De huidige handelsspanningen kunnen dat proces deels terugdraaien.

Ook de opkomst van een ander type monetair beleid kan een rol spelen. De kwantitatieve verruiming heeft tot dusver geleid tot een toegenomen ongelijkheid, aangezien de bezitters van huizen en aandelen daar direct van hebben geprofiteerd. In een volgende recessie kunnen de balansen van centrale banken wel eens onder politieke controle komen, aldus Newton IM.

Te denken valt aan de monetaire financiering van belastingverlagingen of overheidstekorten. Zulke inflationaire, ‘radicale’ stappen zouden juist gezet kunnen worden als er deflatie dreigt, bijvoorbeeld als koersdalingen op financiële markten het vertrouwen van huishoudens en bedrijven aantasten.

Goud dus

Een dergelijk scenario verloopt volgens Newton IM ‘zeer rommelig’ voor zowel markten als economieën. Dit wordt verergerd door de opkomst van passieve strategieën en de daling van de liquiditeit. Beide trends beperken de bewegingsvrijheid van beleggers. “Flexibiliteit in de portefeuille, grotendeels onnodig in het afgelopen decennium, wordt cruciaal voor langetermijnbeleggers.”

In deze onzekere omgeving biedt een real asset als goud uitkomst. Het heeft geen kredietrisco en heeft geen last van inflatie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus