Nieuws

Zeven zonden van een fondsmanager

Fondsmanager Steve Glod gelooft heilig in de meerwaarde van actief management. Maar succes is alleen mogelijk als emoties worden uitgeschakeld.

Steve Glod, fondsmanager bij Banque de Luxembourg Investments (BLI), gelooft heilig in de meerwaarde van actief management. De simpele reden is dat de werking van financiële markten verre van perfect is.

Daarvan zijn tal van voorbeelden. Neem bijvoorbeeld de overdreven val van aandelenkoersen in december en het even snelle herstel in januari. Beleggers hebben als groep vrijwel altijd de tendens over te reageren en trends verkeerd in te schatten.

Een goede actieve manager met een langetermijnvisie kan daarvan gebruikmaken door kwalitatief hoogstaande bedrijven op te pikken tegen redelijke prijzen.

James Montier

Het vervelende is alleen dat mensen emotionele wezens zijn die, gedreven door die emoties, regelmatig foute beslissingen nemen. Glod werden de ogen hiervoor geopend toen hij een jaar of tien geleden een paper las van James Montier uit 2005 met de titel Seven Sins of Fundmanagement.

De altijd in kleurige hemden gestoken econoom en Behavioral Science-specialist Montier legt in dit artikel de zeven onvolkomheden bloot die vrijwel alle beleggers parten spelen:

  1. Teveel leunen op toekomstvoorspellingen die passen in uw wereldbeeld
  2. De illusie van kennis
  3. Bedrijven verkeerde vragen stellen
  4. Denken slimmer te zijn dan de rest
  5. Meedoen aan korte termijn hypes
  6. Alles geloven wat u leest
  7. Meedoen met de massa

Zelfoverschatting

Als een rode draad door deze menselijke onvolkomenheden loopt het gevaar van zelfoverschatting.

Neem bijvoorbeeld de neiging die vrijwel iedereen heeft om de toekomst te willen voorspellen. Dat geeft nou eenmaal een veilig gevoel. het biedt een basis voor beleggingsbesluiten.

Het vervelende is alleen dat beleggers helemaal niet goed zijn in voorspellen. Het groter gevaar is dat fondsmanagers zo in hun eigen voorspellingen geloven dat ze blind worden voor de werkelijkheid.

Meer is niet altijd beter

Een ander voorbeeld is research. Veel fondsmanagers zullen u zeggen dat ze heel veel research lezen. Dat geeft ze een kennisvoorsprong. Maar volgens Montier is dat een illusie, omdat de meeste van hen de research weliswaar lezen, maar daarin vooral op zoek zijn naar bevestiging wat ze toch al dachten.

Hetzelfde risico kleeft aan bedrijfsbezoeken. Ook hier heeft de gemiddelde fondsmanagers de heel menselijke neiging om de verkeerde vragen te stellen. Aan bedrijven die ze leuk vinden stellen ze vragen over wat voor prachtige producten er allemaal in de pijplijn zitten.

Terwijl bedrijven waar ze niks aan vinden, worden doorgezaagd over hun financiële overlevingskansen. Montier zou het liever andersom zien.

Kortetermijnhysterie

En dan is er nog de constante nieuwsstroom van media als Bloomberg, Reuters en CNBC die kortetermijnhandelen in de hand werken, wat menigmaal leidt tot massahysterie. 

Glod probeert uiteraard al deze valkuilen te omzeilen. Of hem dat lukt? We gaan het in de gaten houden. Glod is bij de Luxemburgse bank BLI verantwoordelijk voor Japanse aandelen.

James Montier is tegenwoordig als effectenstrateeg verbonden aan Grantham Mayo van Otterloo (GMO). Om menselijk falen te voorkomen ontwikkelde hij onder andere de C-score die een indicatie geeft over de betrouwbaarheid van bedrijfscijfers.

Meer dan FAANG

Als econoom staat hij niet bekend als de meest optmistische. In zijn laatste analyse voorspelt hij het einde van de bullmarkt en een diepe economische crisis. De Amerikaanse economie zit volgens hem zelfs in de slechtste fase sinds de Tweede Wereldoorlog. Beleggers zien het alleen niet door de enorme bakken geld die zowel de Federal Reserve als de regering in de markt pompen.

Vooral de lage productiviteit baart hem zorgen. Beleggers doen volgens hem net alsof de hele aandelenmarkt uit FAANG-aandelen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google) bestaat. Maar dat is helaas niet zo.

Het meest cynische is dat particuliere beleggers net hun angsten hebben overwonnen van negentien jaar geleden toen ze met pek en veren uit de internetluchtbel kwamen. Ze zijn nu voor het eerst weer netto-kopers van aandelen. Voor Montier is dat een duidelijk verkoopsignaal.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen