Nieuws

Hedgefondsmanager Ray Dalio ziet jaren dertig herleven

Ray Dalio, een van de meest succesvolle en rijkste hedgefondsmanagers ter wereld, waarschuwt voor een herhaling van de jaren dertig. De eurozone klapt volgens hem uit elkaar.

Ray Dalio, bestuursvoorzitter van Bridgewater, het grootste hedgefonds ter wereld, maakt zich grote zorgen. De verschillen tussen arm en rijk zijn te groot. De schulden rijzen overal de pan uit en het populisme in veel landen doet hem denken aan de jaren dertig van de vorige eeuw.

De volgende recessie zal volgens hem een nog veel grotere uitdaging worden dan de vorige. Voor de eurozone verwacht hij dat deze uiteenvalt door toenemende spanningen tussen landen met hoge en lage schulden.

Dat zegt Dalio in een groot interview met het Duitse Handelsblatt. Dalio is zeker niet de enige doemdenker. Daarvan zijn er meerdere op Wall Street. Die hebben alleen lang niet allemaal een zo goede trackrecord als Dalio, die zowel de kredietcrisis van 2008 als de eurocrisis van 2011 goed voorspelde (en daar veel geld aan verdiende).

Lange en korte goloven

De opkomst van linkse en rechts-populistische bewegingen die het politieke midden wegvagen, is volgens Dalio typisch voor de laatste fase van een lange schuldcyclus.

Dalio: “Ik kijk naar de wereld in schuldcycli. Een korte cyclus duurt ongeveer vijf tot tien jaar. In het begin is de economie meestal zwak en de inflatie laag, wat de centrale bank tot een ruime geldpolitiek aanzet. Totdat groei en/of inflatie te hoog worden. Dan stappen centraal bankiers op de rem en volgt er een recessie of fase met lage groei.”

De lange cyclus is volgens Dalio de som van alle korte cycli. Het einde nadert als de rente dichtbij nul staat en het opkopen van schulden nauwelijks nog effect heeft in tijden van recessie. Daar zitten we volgens Dalio, met name in de eurozone, dichtbij.

Jaren dertig

De hele situatie doet hem sterk denken aan de jaren dertig van de vorige eeuw die uiteindelijk uitmondde in de Tweede Wereldoorlog. Dalio: “De parallellen met toen zijn verbluffend, zowel politiek als economisch. Dat hoeft niet te betekenen dat het eenzelfde afloop krijgt. Het betekent wel dat de volgende economische neergang riskanter wordt omdat centrale banken niet meer zo effectief kunnen ingrijpen.”

De ECB is volgens hem een uitstekend voorbeeld. De rente in euroland staat immers nog altijd vlakbij nul en er zijn steeds minder obligaties te koop van hoge kwaliteit.

Voor Europa ziet Dalio het sowieso somber in. Meest in het oog springend is natuurlijk de Brexit, die volgens hem tot een radicale beweging naar links zal leiden. De kapitaalvlucht die daarop volgt zal het land in een diepe crisis storten. Maar voor de eurozone ziet het er niet veel beter uit. “Bijna elke lidstaat zal om verschillende redenen op den duur de euro ter discussie stellen,” voorspelt Dalio. 

Nog twee tot drie jaar

Hij ziet net als tijdens de eurocrisis in 2011 een grote kloof ontstaan tussen Noord-Europese staten met weinig schulden en grote handelsoverschotten en landen uit het zuiden, met juist hoge schulden en grote handelstekorten. Er komt een moment dat de ECB de economie alleen nog maar kan aanjagen door schulden te kopen uit het zuiden. De vraag is alleen hoe lang landen als Duitsland en Nederland bereid zijn die rekening te betalen.

Dalio: “Ik ga ervan uit dat die spanningen de komende drie jaar sterk zullen toenemen. Makkelijk is het natuurlijk niet om uit de euro te stappen, net zo min als het makkelijk is om uit de EU te gaan. Maar ik vind het ook moeilijk voorstelbaar dat de saamhorigheid in de eurozone blijft bestaan."

Het wereldbeeld van Dalio is niet allemaal kommer en kwel. Hij ziet wel degelijk ook oplossingen hoewel het steeds lastiger wordt de links- en rechtsextremen op een lijn te krijgen.

Socialistische revolutie

“Het kapitalistische systeem loopt op zijn laatste benen omdat het voor de meerderheid van de mensen niet meer functioneert. Het systeem moet dus hervormd worden. Als dat niet lukt, riskeren we dat het door een socialistisch of communistisch systeem vervangen wordt.”

Politici moeten volgens hem alles op alles zetten om arme mensen de gelijke kansen te bieden als rijken. Vooral onderwijs is van wezenlijk belang. Een rijkenbelasting zou kunen werken, maar is geen garantie."Waar het om gaat is waar het geld aan wordt besteed."

Zolang politici niks doen, roept hij miljonairs en miljardairs op zich aan te sluiten bij de filantropische beweging die in de VS steeds groter wordt. Goede voorbeelden zijn Bill Gates en Warren Buffett, maar ook Dalio geeft een aanzienlijk deel van zijn vermogen (geschat op achttien miljard euro) weg aan goede doelen. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?