Nieuws

Drie wegen naar de financiële apenrots

Het zou voor iedereen beter zijn als meer vrouwen hoge posities bekleden in de financiële sector. Maar hoe kan dat worden bereikt? Meredith Jones heeft daar duidelijke ideeën over.

De financiële sector wordt gedomineerd door mannen. Dat geldt voor Nederland net zo goed als elders. In Nederland wordt bijvoorbeeld minder dan een derde van de topposities bij banken bezet door vrouwen. Bij beleggingsfondsen is de situatie nog erger, zegt vrouwenvoorvechter en alternatieve beleggingsexpert Meredith Jones.

Slechts 11% van de private equity-managers is volgens haar vrouw. Bij hedgefondsen gaat het om een minuscule 2,5%. Het is een ernstig probleem, niet alleen omdat het pure discriminatie is, maar ook omdat vrouwen vaak beter presteren dan mannen.

Tegendraadse Finse vrouwen

In Finland is dat in ieder geval zo. Dat kon bewezen worden omdat het geslacht van fondsmanagers daar bekend is. En het blijkt dat vrouwen niet alleen beter presteren dan mannen, ze hanteren ook een volstrekt andere beleggingsstrategie. Terwijl mannen meestal aandelen kopen die stijgen of flink gestegen zijn, kiezen vrouwen vaker voor aandelen die dalen of flink gedaald zijn. Ze zijn dus contrair, waar mannen meer met de stroom meezwemmen.

Studies in andere landen komen voor wat betreft de rendementen op vergelijkbare resultaten. Maar waarom worden er dan niet meer vrouwen aangenomen in hoge posities?

Nederlandse banken klagen vaak dat het gewoon heel moeilijk is. Er zijn te weinig kandidaten of vrouwen reageren helemaal niet op vacatures, bleek uit een onderzoek van PwC in 2017.

Minder geld voor oppassen

Volgens Jones begint de achterstand van vrouwen al veel vroeger op school. Zo worden meisjes slechter betaald voor het doen van klusjes dan jongens. “Zelfs voor oppassen krijgen jongens meer dan meisjes.”

En als vrouwen dan eenmaal hun school en/of studie hebben afgerond dan is het minder makkelijk een eigen bedrijf te beginnen.

“Slechts 2% van het geld van durfinvesteerders ging vorig jaar naar een startup van vrouwen,” stelt Jones. "Om waanzinnig van te worden.  Maar wat kan je er aan doen?"

Drie mogelijke verbeteringen 

De oplossing is niet eenvoudig. Wat Jones adviseert is een aanpak vanuit meerdere invalshoeken. Ten eerste moet er meer aandacht worden besteedt aan onderwijs. Nu is het nog zo dat meisjes snel de interesse verliezen voor wis- en natuurkunde. Er wordt vaak gezegd dat dit komt omdat meisjes wiskunde niet hip genoeg vinden, maar volgens Jones heeft het ook te maken met wiskundeleraren die meer aandacht besteden aan jongens in de klas.

Een tweede invalshoek is de bedrijfscultuur. Het valt niet te ontkennen dat vrouwen die kinderen krijgen tijdelijk minder hard kunnen werken. Dat is een biologische realiteit, maar dat geldt net zo goed voor mannen die voetbal willen kijken.

Volgens Jones is het doodnormaal bij bedrijven dat mannen in een senior-positie zonder blikken of blozen wordt toegestaan een paar uur weg te gaan voor een wedstrijd, maar als jonge mannen of vrouwen er even uit willen kan dat niet.

Ten slotte moet  er binnen personeelsafdelingen meer aandacht komen voor onbewuste discriminatie. “Het gebeurt vaak onbewust, maar het is makkelijker iemand aan te nemen die op de vorige persoon in die functie lijkt, en in 95% van de gevallen is dat een man."

Lees ook: Financiële sector verdient meer vrouwen

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus