Nieuws

Alternatives leveren pensioenfondsen te weinig op

Pensioenfondsen hebben tussen 2001 en 2016 het aandeel alternatieve beleggingen in de portefeuille verdrievoudigd. Het doel was om zo hogere rendementen halen, maar daarin slaagde slechts een minderheid.

Pensioenfondsen in de publieke sector hebben tussen 2001 en 2016 het aandeel alternatieve beleggingen in hun portefeuilles flink verhoogd: van 10% naar ongeveer 30%.

Het was de bedoeling om daarmee het rendement een flinke boost te geven, maar de meeste pensioenfondsen zijn daar niet in geslaagd. Sterker, de fondsen met de grootste stijging van het aandeel alternatives presteerden relatief het slechtst.

Dat constateert Kroll Bond Rating in het rapport The Big Shift: Did Public Pension Bets Pay Off? Volgens het kredietbeoordelingsbureau ontbrak het aan voldoende kennis en ervaring bij de pensioenfondsen om een juiste keuze te maken uit de belangrijkste vormen alternatieve beleggingen: hedgefondsen, private equity, grondstoffen en vastgoed.

Due diligence

"De due diligence van pensioenfondsbestuurders richting externe investeringsmanagers, de selectie van de juiste managers voor de juiste strategie en een goed begrip van de beheervergoedingen zijn essentieel voor een topprestatie van pensioenfondsen," schrijft Kroll.

De resultaten van de pensioenfondsen liepen nogal uiteen, zo blijkt uit onderzoek van het Boston College’s Center for Retirement Research. Voor het kwart pensioenfondsen met de slechtste rendementen steeg het aandeel alternatives van 7% naar 33%, terwijl bij het kwart met de hoogste rendementen het aandeel alternatives steeg van ongeveer 12% naar 32%.

De 25% topperformers boekte met een totaalrendement van 6,3% gemiddeld per jaar een heel behoorlijk resultaat. Het onderste kwart bleef daarentegen steken op een rendement van 4,6%, wat volgens Kroll op den duur te weinig is om alle pensioenverplichtingen na te komen.

Vastgoed

Het rendemetsverschil kwam overigens niet alleen tot stand door slechte keuzes op het gebied van alternatives. Ook de aandelenbeleggingen van de slechtst presterende pensioenfondsen bleken weinig gelukkig. Bij aandelen haalden de best presterende fondsen 6,2% en de slechtste 4,1%.

Een groot verschil binnen de alternatives was er bij vastgoed. De beste pensioenfondsen kwamen uit op een rendement van gemiddeld 10,2% tegen 7% voor het onderste kwart.

Vastgoed was daarmee wel gemiddeld de beste beleggingscategorie voor pensioenfondsen. Ook private equity deed het niet slecht. De ervaringen met hedgefondsen en grondstoffen waren daarentegen meestal negatief.

Minder alternatives

Pensioenfondsen zijn niet de enige die te kampen hebben met tegenvallende ervaringen met alternatives. Ook andere institutionele beleggers hadden weinig geluk, zo blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Markov Processes International. Daar komt nog bij dat alternatieve beleggingen vaak erg volatiel zijn, wat voor problemen kan zorgen met de dekkingsgraad.

Vastgoed deed het bijvoorbeeld over de hele periode 2001-2016 goed, maar er was ook een lange fase tussen 2003 en 2008 met negatieve rendementen.

Met dit alles in het achterhoofd adviseert Kroll pensioenfondsen alternatives niet langer op een voetstuk te plaatsen en in plaats daarvan terug te keren naar meer voorspelbare aandelen en obligaties.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alles over de rente