Nieuws

Nordea lanceert nieuw covered bonds-fonds

Nordea lanceert het Nordea 1 – European Covered Bond Opportunities Fund.

Het fondsmanagement opereert vanuit Denenmarken en beheert ook het Nordea 1 – European Covered Bond Fund en het Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund.

Het nieuwe fonds hanteert hetzelfde lagerenterisico als het Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund, maar gebruikt gelimiteerd een hefboom om het kredietrisico te verhogen. Beide fondsen hebben een duration van ongeveer een jaar. 

Het iets oudere Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund heeft volgens Nordea binnen een jaar meer dan een miljard euro aan beheerd vermogen opgehaald. Bij elkaar beheert het covered bonds-team nu 39 miljard euro aan vermogen.

In covered bonds wordt in Denemarken belegd sinds 1795. Toen brandde een groot deel van Kopenhagen af waarna er snel geld nodig was om de stad te herbouwen. Nu wordt volgens Wikipedia het meerendeel van het Deense vastgoed nog steeds gefinancierd met covered bonds. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus