Nieuws

Uitreiking Asset Allocatie Awards 2019

Gisteren werden door Alpha Research de jaarlijkse Asset Allocatie Awards uitgedeeld. Colombia Threadneedle Investments ging met de mooiste prijs naar huis.

Goede keuzes op het gebied van assetallocatie bepalen of een portefeuille wel of niet rendeert. Volgens Eelco Ubbels van Alpha Research bepaalt assetallocatie zelfs 80% van het rendement. Dat is voor hem reden om de assetallocatiekeuzes van beleggingshuizen op de voet te volgen.

Zo spit hij de vele assetallocatierapporten door om maandelijks de zogenoemde assetallocatieconsensus te bepalen. In welke beleggingscategorie, aandelensector, aandelenregio of obligatiecategorie zien beleggingsprofessinals de beste kansen?

Lees ook: De assetallocatieconsensus van januari 2019

Eens per jaar reikt Alpha Research de Asset Allocatie Awards uit. Gisteren was het weer zover. Beleggingshuizen met de beste assetallocatierapporten gingen naar huis met een prijs. De categorieën waren wederom: regio-allocatie, sectorallocatie, creditallocatie, assetallocatie en assetallocatie overall.

Niet alle rapporten werden in de analyse meegenomen. Rapporten moeten drie jaar bestaan, frequent uitkomen (minimaal driemaandelijks), een duidelijke publicatiedatum kennen, heldere adviezen bevatten en minimaal over vier van de vijf beleggingscategorieën een advies bevatten.

Hier zijn de winnaars:

Winnaar Regio Allocatie: Candriam
Want: Heldere aanbevelingen met toelichtingen
Outperformance gelijkgewogen portefeuille: +1,48%

Winnaar Sector Allocatie: ING Investment Office
Want: Heldere adviezen met toelichting wijzigingen
Outperformance gelijkgewogen portefeuille: +1,98%

Winnaar Credit Allocatie: Achmea Investment Management
Want: Inclusief expected returns en korte toelichting per categorie
Outperformance gelijkgewogen portefeuille: +0,58%

Winnaar Asset Allocatie: Northern Trust Asset Management
Want: Concrete aanbevelingen met veel beschrijvingen
Outperformance gelijkgewogen portefeuille: +2,22%

Winnaar Asset Allocatie Overall: Colombia Threadneedle Investments
Want: Heldere weergave, alle assetclasses geanalyseerd
Outperformance gelijkgewogen portefeuille: +0,67%

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Alternatieve beleggingen