Nieuws

Metamorfose hedgefondsen

Hedgefondsen zijn in de afgelopen twintig jaar wezenlijk veranderd. Ze zijn met name een stuk goedkoper geworden. Dat schrijft Jay Duffy, bestuursvoorzitter van Truss Edge.

Jay Duffy constateert vijf positieve veranderingen in de sector:

  1. Ook hedgefondsen hebben te maken gekregen met een fikse aanscherping van de regels. Volgens Duffy is dat vooral gebeurd onder druk van de beleggers in de hedgefondsen. 

  2. De kostenstructuur van hedgefondsen is sindsdien ook getransformeerd. Volgens Duffy is het allemaal wat minder luxe.

  3. Dat heeft er mede voor gezorgd dat hedgefondsen veel efficiënter moeten opereren. Een deel van de activiteiten wordt inmiddels uitbesteed, iets wat in het voordeel werkt van een dienstverlener als Truss Edge. 

  4. In het verleden maakten hedgefondsen bij het uitvoeren van hun orders veelal gebruik van één enkele prime broker. Dat is allang niet meer het geval.

  5. De automatisering is ook aan de hedgefondsindustrie niet voorbijgegaan. Dat heeft vooral gevolgen gehad voor de manier waarop transacties worden gerapporteerd. Tegenwoordig is de informatie daarover onmiddellijk beschikbaar. Dat heeft belangrijke gevolgen gehad voor de transparantie van de activiteiten.

Zo was het in 1998 gebruikelijk voor hedgefondsen, en overigens ook andere fondsen, om de totale kosten van het fonds weer te geven.

Deze zogenoemde total expense ratio is volgens Duffy een goede indicator, maar tegenwoordig is veel gedetailleerder informatie beschikbaar over de diverse kosten van hedgefondsen. Dit heeft volgens Duffy gezorgd tot een verbetering van de kwaliteit van de diverse fondsen.

LTCM-debacle

Duffy staat slechts zijdelings stil bij de wezenlijke oorzaken voor de veranderingen in de sector. Het is misschien toevallig dat Truss Edge in 1998 werd opgericht, maar dat was precies het jaar waarin het hedgefonds Long Term Capital Management onder druk van onverwachte wisselkoersontwikkelingen zou zijn bezweken als de centrale bank van New York en een reeks zakenbanken niet te hulp waren geschoten.

Het echec van het investeringsvehikel van John Meriwether, gesteund door diverse Nobelprijswinnaars, zorgde voor een schok in de tot dan toe vrijwel ongereguleerde wereld van de hedgefondsen. Niet alleen beleggers wilden daarna meer inzicht in de activiteiten. Ook de Amerikaanse overheid wilde voorkomen dat opnieuw diende te worden ingegrepen.

De andere cruciale ontwikkeling is de opkomst van ETF’s. Deze veel goedkopere alternatieven voor hedgefondsen zijn in staat om de investeringsstrategieën van veel hedgefondsen te kopiëren of tenminste te benaderen. Voor Truss Edge maakt het weinig verschil.

Zowel originele hedgefondsen als ETF’s behoren tot de klanten. Voor beleggers is het verschil echter aanzienlijk, iets wat Duffy memoreert door op de kostenverlaging voor fondsen te wijzen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Riskmanagement