Nieuws

De beurs is een slechte raadgever

Een crash op de aandelenbeurs leidt niet vanzelfsprekend tot een economische crisis. Maar het is wel een teken aan de wand, aldus Menno Middeldorp van de Rabobank.

In  een column voor RaboResearch schrijft de hoofdeconoom van de bank over de gevolgen van de koersdalingen op wereldwijde beurzen het afgelopen jaar. Het is volgens hem aanleiding om behoudzaam te manouvreren. 

Het is in ieder geval de oorzaak geweest voor Rabobank om de ramingen voor de eurozone en Nederland neerwaarts aan te passen. Dat is overigens niet helemaal het directe gevolg van de malaise op de beurs. Er is volgens Middeldorp sprake van een hele reeks teleurstellende economische resultaten.

Middeldorp weet waarschijnlijk beter dan wie ook dat de beurs een slechte raadgever is als het gaat om het voorspellen van economische recessies. Hij is op het onderwerp gepromoveerd. Zijn interesse heeft ongetwijfeld te maken met de beurscrash uit 1987, die Middeldorp als tiener in de Verenigde Staten meemaakte.

Voorspellende waarde

Op Black Monday in oktober dat jaar daalden koersen met meer dan 25%. Talloze grote effectenmakelaars gingen failliet, maar de verwachte economische crisis bleef uit. Middeldorp citeert de Amerikaanse econoom Paul Samuelson die ooit zei dat aandelenmarkt negen van de vijf laatste recessies voorspelde.

Een recente inventarisatie van Middeldorp levert een vergelijkbare conclusie op. De aandelenmarkt heeft zes van de voorgaande vier recessies voorspeld. Een recessie is dus geen vanzelfsprekend gevolg van malaise op de aandelenvloer, maar zeker voor Europa zijn er wel redenen voor zorgen.

Zowel in 2008 als in 2012 werd de beurscrash van die jaren gevolgd door langere periodes van economische tegenspoed op het Europese continent. In de Verenigde Staten was de crisis na 2008 minder hevig en korter en de recessie van 2012 trok zelfs helemaal aan de Amerikanen voorbij.

Wel waakzaam blijven

In beide situaties presteerde de Europese aandelenmarkt minder dan de Amerikaanse. Sindsdien is dat zo gebleven, al wist ook Europa aan een recessie te ontsnappen toen de aandelenmarkten in 2016 in een malaise verzeild raakten.

Middeldorp constateert dat zowel de Amerikaanse beurzen als de Europese beurzen in 2018 ongeveer 15% daalden. Maar de Amerikaanse beurs heeft sindsdien een licht herstel laten zien, terwijl Europese beurzen rood gekleurd blijven.

Ondanks alle problemen waar de Amerikanen op dit moment mee geconfronteerd door de door president Donald Trump gewenste financiering van een Mexicaanse muur, lijkt de Amerikaanse economie weerbarstiger dan de Europese.

Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom Rabobank de ramingen voor de Nederlandse economie en die voor de eurozone neerwaarts heeft aangepast. Het is, zoals Middeldorp schrijft, het aangewezen moment om waakzaam te blijven. Vooral ten aanzien van Europa, lijkt het.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?